Lastekaitse

 

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet, maavanemad ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Vabariigi Valitsuse ülesanne on lastekaitse alaste õigusaktide eelnõude ja riiklike strateegiate väljatöötamine ning eelarve planeerimine.

Lastekaitse nõukogu on valitsuskomisjon, kuhu koondub lastekaitse alane teave, mille põhjal kujundatakse laste ja perede poliitikat.

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on riikliku lastekaitse korraldamine ja laste ja perede poliitika kujundamine.

Maavalitsuste ülesandeks lastekaitse korraldamisel on riikliku järelevalve läbi viimine maakonnas.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üle riigilist ennetus- ja koostööd erinevate valdkondade (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) vahel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.