Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Abivahendi vajajale
Abivahendit müüvale või üürivale ettevõttele
Hinnapakkumiste vormid
Teade abivahendit müüvale ja/või üürivale ettevõttele, kes soovib Sotsiaalkindlustusametiga lepingut sõlmida
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Abivahendit müüvale või üürivale ettevõttele

print

Tulenevalt Sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga.

Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping on kokkulepe, millega Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendi müüja või üürija lepivad kokku korras, millega Sotsiaalkindlustusamet võtab õigustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse.

Abivahendit müüv või üüriv ettevõtte on kohustatud järgima ja täitma teenuse osutamisel teavitusreegleid vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“, mis on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001.

Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ lisa „Abivahendite loetelu“, on kättesaadav SIIT.

Täiendavat informatsiooni erinevate abivahendite kohta leiate Astangu Keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskuse poolt koostatud abivahendite teatmikust, mis on kättesaadav http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Hinnapakkumiste vormid (proteesidele, elektrilistele ratastoolidele, manuaalsetele ratastoolidele ning invaskuutritele) on leitavad SIIT, teiste abivahendite puhul võib ettevõte kasutada ettevõttes olemasolevat hinnapakkumise vormi.

Abivahendite rahastus jaguneb Euroopa Sotsiaalfondi ja riigieelarve vahel. Sellest tulenevalt on abivahendite määruse loetelu lisas abivahendeid, mille abivahendi grupp on suletud ning abivahendi taotlemiseks soodustingimustel tuleb esitada eritaotlus. Alates 1. jaanuarist teenuse osutamiseks suletud abivahendite ISO-koodid on kättesaadavad SIIT.

Abivahendeid müüvad või üürivad ettevõtted, kes taotlevad esmakordselt lepingu sõlmimist, soovitame pöörduda informatsiooni saamiseks sotsiaalteenuste üksuse peaspetsialisti Merlin Veinbergi poole telefonil 640 8123 või e-posti aadressil: Merlin dot Veinberg at sotsiaalkindlustusamet dot ee
 

 

 
all web industry