Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Sotsiaalkindlustusamet lahendas lastega seotud suurema arve juhtumid

print

Eelmisel nädalal sai amet Invaru OÜ poolt nimekirja tavapärasest oluliselt suuremate arvetega seotud juhtumitest. Nimekirjas oli 83 laste abivahendite juhtumit, mille amet lahendas ja mille kohta tegi otsuse. Eile ja täna helistati inimestele ja anti edasi vajalik teave tehtud otsuse ning lahenduse kohta.

Klienditeenindustesse ja infotelefonile saabunud pöördumiste hulk abivahendite teemal on tunduvalt vähenenud – klienditeenindustes oli 78 pöördumist, millest 34 juhul taotleti abivahendi kaarti ja infotelefon sai 25 kõnet.

Täna kell üks toimus kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ja abivahendeid pakkuvate ettevõtete vahel. Kohtumise eesmärgiks oli jagada aasta esimese töönädala kogemusi ja anda tagasisidet ning vastata seni üleskerkinud küsimustele. Kohtumisest võtsid osa enamik abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest.
Lepiti kokku, et edaspidi kavandatakse teemapõhised arutelud, et lahendada erinevate sihtrühmadega seotud küsimusi, näiteks keskendutakse eraldi üüriteenusele, kuulmisabivahenditele, proteesidele jt. Sotsiaalkindlustusamet korraldab lähiajal ettevõtetele ka aruandlust puudutavad koolitused Tallinnas ja Tartus. Samuti oodatakse jaanuari lõpuks ettepanekuid abivahendite regulatsiooni kriitilisemate küsimuste kohta, kogutakse tehingute statistikat ning alustatakse tööd ettepanekute läbivaatamiseks.

Täiendavalt toimus kokkusaamine Invaru OÜ ja ITAK OÜ esindajatega arutamaks üüriteenuse pakkumisega esile kerkinud küsimusi.
Lisaks osales Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Riigikogu sotsiaalkomisjoni kutsel abivahendite teemalisel kohtumisel, kus andis ülevaate ameti tegevusest muudatuste rakendamisel.

Abivahendite teemal saab jätkuvalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse e-kirja teel: abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee või infotelefonil 16106 või tulla enda jaoks sobilikku klienditeenindusse.
 

12.jaanuar 2016
 

 

 

Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alustab avalduste vastuvõtmisega planeeritust hiljem

print

Tulenevalt vajadusest vaadata kodude kohandamist koos kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste arendamise toetamisega, mis on planeeritud avanema 2016. aasta kevadest on Sotsiaalministeerium koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega otsustanud muuta projekti aluseks olevaid toetuse andmise tingimusi. Eesmärk on nii teenuste arendamisel kui ka kodude kohandamisel leida parimad viisid suurendamaks inimeste iseseisvat toimetulekut kui ka tagades teenuste, sh. kodude kohandamise jätkumise pärast Euroopa Liidu toetuste lõppemist.

Lisaks soovitakse juba kodukohandusteenuse piloteerimise etapis anda inimesele seni planeeritust enam võimalusi ja vastustust oma kodu kohandamise töid juhtida ning ühtlasi vähendada administreerimiskulusid.

Soovime rõhutada, et teenuse lõpptulemus jääb ka uute toetuse andmise tingimuste järgi samaks praegusega - toetust antakse kodu füüsiliseks kohandamiseks juhul kui kohandamise vajadus tuleneb puudest. Teenuse piloteerimisega alustatakse endiselt 2016. aastal.

Toetuse andmise tingimuste muutmisega seoses lükkub avalduste vastuvõtmine, millega oli planeeritud alustada Tallinnas 4. jaanuaril 2016, edasi. Täpsem info uue avalduse vastuvõtmise aja kohta edastatakse Astangu veebilehel http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/, erivajadustega inimeste organisatsioonidele, omavalitsustele jm.

Lisainfo Astangu keskuselt:
eesti keeles telefonilt 687 7232,
vene keeles telefonil 687 7231 või
aadressil kodukohandus at astangu dot ee
 

 

Sotsiaalkindlustusamet lahendas esimese töönädala jooksul olulise osa abivahendite uue korraldusega seotud küsimustest

print

Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks laekus ameti infotelefonile 4400 kõnet ja nendest abivahenditega seonduvaid küsimusi oli 157 korral. Kõnede suur hulk oli ootuspäraselt seotud pensionite ja teiste hüvitiste maksekuupäevade langemisega kuu algusesse.

Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks oli Sotsiaalkindlustusametile laekunud 46 taotlust abivahendi erimenetluseks, lõplikult lahendati 30 ja nendest on inimesi juba ka teavitatud. Lahenduse ootel on hetkel 16 taotlust (neist 9 laekusid reedel pealelõunal), millega tegeletakse edasi järgmise nädala alguses. Kehtiva korra kohaselt on taotluse lahendamiseks aega 30 päeva.

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindus vastas reede jooksul telefonitsi esitatud abivahendite teemalistele päringutele 16 korral ning väljastas kokku 18 uut abivahendi kaarti. Kokku väljastati aasta esimese töönädala jooksul 125 uut abivahendi kaarti.

Paralleelselt tegeleti Invaru OÜ poolt saadetud nimekirjaga, mis sisaldas tavapärasest oluliselt suuremate arvetega juhtumeid. Amet tegi otsuse 83 juhtumi puhul, mis kõik olid seotud lastega. Inimestega võetakse nende osas ühendust hiljemalt teisipäeval. Järelejäänud 88 juhtumit lahendatakse järgmisel nädalal.

Täna toimus Sotsiaalkindlustusametis kohtumine ka Invaru esindajatega koostööküsimuste arutamiseks. Jätkub abivahendite pakkujate ja teiste partnerite teavitus korduma kippuvatest küsimustest, teenusepakkujatega kohtumine toimub teisipäeval kell 13.00 Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses.

Abivahendite teemal saab jätkuvalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse e-kirja teel: abivahendid at sotsiaalkindlustusamet dot ee või infotelefonil 16106 või tulla enda jaoks sobilikku klienditeenindusse
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/

8.jaanuar 2016
 

 

Leiame lahenduse abivahendite saamisel hätta jäänud inimesele

print

Sotsiaalkindlustusamet vabandab kõikide inimeste ees, kes on aasta alguses jõustunud muudatuste tõttu sattunud hätta abivahendite saamisel. Koostöös teenusepakkujatega suhtleme iga inimesega individuaalselt, ebaõiged arved tühistatakse.

Juhul, kui olete saanud tavapärasest oluliselt suurema arve:

- Sotsiaalkindlustusamet võtab ametile teadaolevate juhtumite asjus teiega ise ühendust, et vormistada erimenetluse taotlus.
- Kui teiega ei ole 15. jaanuariks ühendust võetud, palun kontakteeruge Sotsiaalkindlustusametiga e-kirja teel: abivahendid at sotsiaalkindlustusamet dot ee või infotelefonil 16106

Erimenetluse taotlused, mis on Sotsiaalkindlustusametisse jõudnud hiljemalt 6. jaanuaril kella 17.00-ks, vaadatakse üle neljapäeva, 7. jaanuari jooksul. Inimest teavitatakse otsusest hiljemalt käesoleva nädala lõpuks. Täna hommikuks oli laekunud 25 taotlust.

Sotsiaalkindlustusamet vaatab kõik laekunud erimenetluse taotlused läbi kord nädalas neljapäeviti. Kui inimene vajab erivajadusest tulenevalt piirhinnast oluliselt kallimat abivahendit, siis see kompenseeritakse erimenetluse tulemusel suurema riigipoolse osalusega.

Sotsiaalkindlustusamet suhtleb kõikide abivahendeid pakkuvate ettevõtetega, et vältida sarnaste olukordade tekkimist. Juhime ka tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud teavitama kliente muutustest hinnakirjas.

Lisainfot erimenetluste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendi-vajajale/, abi taotluste vormistamisel saab klienditeenindustest või helistades infotelefonile 16106.
 

 

Abivahendi hankimisel saab valida soodsaima pakkuja

print

Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad tuge ja informatsiooni parima lahenduse leidmiseks.

1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja rentimise korraldus vabastab inimesed kohustusest teha sundoste elukohajärgsetes ettevõtetes ehk nad saavad leida endale soodsama teenusepakkuja üle Eesti.

Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest leiab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ning ettevõtja valikul saab abi ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajatelt (Telefon 16106).

Seoses sellega kutsub Sotsiaalkindlustusamet abivahendi taotlejaid üles mitte leppima ühe firma pakutava kõrgema hinnaga, vaid küsima paremat pakkumist teistest abivahendeid müüvatest ja üürivatest ettevõtetest. Hindade võrdlemine on uues olukorras väga soovitatav, sest nüüdsest liigub raha koos inimesega – ettevõte saab müüa ja rentida abivahendeid vaid siis, kui tema juurde tulevad kliendid.

Juhime tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud teavitama kliente muutustest hinnakirjas. Arvega hinnatõusust teavitamine ei ole õiguslikult aktsepteeritav, ega ka kliendisõbralik käitumine.

Täna kohtus Sotsiaalkindlustusamet ka Invaru OÜ esindajaga, kelle klientidelt oleme saanud tagasisidet märgatava hinnatõusu kohta. Nende juhtumitega tegeletakse personaalselt Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt leidmaks teine teenusepakkuja või kohaldades erimenetlust.

Pere- ja eriarstidel on olnud ülesanne määrata abivahendi vajadust juba aastaid. See praktika on aga olnud ebaühtlane, kuna arstid pidid tõendil abivahendit kirjeldama. Nüüd on abivahendi määramiseks arstidel olemas töövahend, mille abil tõend ISO koodi täpsusega väljastada. http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Tuletame meelde, et juba väljastatud abivahendi kaardid kehtivad ka täna ning sellega võib otse pöörduda abivahendeid müüvasse ja üürivasse ettevõttesse.

Abivahendite süsteemi ümberkorralduse kõige olulisem eesmärk on see, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem. Probleemide tekkimisel on Sotsiaalkindlustusamet valmis kõiki pöördujaid aitama neile parima lahenduse leidmisel.

Lisainfot saab ka e-postiaadressilt abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16 106.
Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest ja täpsema info abivahendite korra kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (www.sotsiaalkindlustusamet.ee/).

5.jaanuar 2016

 

 

Sotsiaalkindlustustusameti lastekaitseüksus alustab tööd neljas Eesti piirkonnas

print

 

1.01.2016 jõustunud uue lastekaitseseaduse eesmärgiks on soodustada lapsi väärtustava ja laste  arengut võimaldava elulaadi ja keskkonna kujundamist, laste huvide esikohale seadmist ja laste elukvaliteedi parendamist panustades enam ennetusele ja õigeaegsele sekkumisele. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse spetsialistid paiknemisega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis alustasid tegevust koordineerimaks valdkondade ülest lastega tehtavat tööd.

Uue lastekaitseseaduse olulisem mõte on, et iga Eestis elav laps saaks talle vajalikku abi, siis kui ta seda vajab ja seda temale kõige sobivamal viisil. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Juta Saareveti sõnul saame sellise ühiskonna, kus lastega on kõik hästi vaid siis, kui panustame sellesse kõik koos, sest ka piiramatu hulk lastekaitsetöötajaid üksi ei suuda pakkuda tuge kõikidele ja kõikjale. „Meie ühine vastutus – ühiskond, kogukonnad, iga üksik inimene -  on märgata abi vajavat last ja perekonda, sest igaüks meist on laste kaitsja! Olles koos sedavõrd tugevad, ei vajagi lapsed liigset professionaalset lastekaitset,“ lisas Juta Saarevet.

Tulenevalt lastekaitseseadusest on Sotsiaalkindlustusametis loodud lastekaitse üksus, mille eesmärgiks on eelkõige toetada ja tugevdada kohalike omavalitsuste lastekaitsetööd ning ühtlustada üleriigilist lastekaitsetöö praktikat ning koordineerida valdkondade ülest lastega tehtavat tööd.  Lastekaitseüksus alustab tööd neljas piirkonnas spetsialistide paiknemisega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis, kelle ülesandeks on oma piirkonnas kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate nõustamine, koolitamine ja järelevalve teostamine.

Lapse parimaks elukeskkonnaks on perekond ning kui perekond vajab abi, peavad kohaliku omavalitsuse ja riigi spetsialistid toetama ja suunama  lapsevanemaid tagamaks laste heaolu.  Abivajava lapse märkamisel  tuleb sellest kindlasti  teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltöötajat või siis helistada lasteabi telefonil 116111, mis võtab kõnesid vastu ööpäevaringselt. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse piirkondlikud kontaktandmed leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt(www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse).

4. jaanuar 2016

 

 

 

 
 

Riigihange „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele"

print

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/ hanke viitenumber 169265 (avaldatud 21.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 13.01.2016 kell 10.00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonilises vormis eRHR-i kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee.

Hankega tellib Sotsiaalkindlustusamet nõustamisteenuseid toimetulekuraskustes inimestele Eesti Vabariigi kõigis maakondades. Nõustamisteenused hõlmavad võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist, perenõustamist ja tugiisikuteenust. Hankija sõlmib raamlepingu kõigi edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on ESF prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ üheks tegevuseks. Projekt „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“ on jätkuks Sotsiaalkindlustusameti poolt aastatel 2012-2015 läbiviidud projektile „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“.

Täiendavat teavet hankedokumendi sisu kohta saab eRHR teabevahetuse lehe kaudu.

28.detsember 2015
 

 

 

Teade sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatele

print

Head sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad

01.01.2016 hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus (SHS), millega kaasneb põhimõtteline muudatus eelkõige riikliku rehabilitatsiooniteenuste korralduses. Riigi sooviks on süsteemi parem toimivus ja seeläbi klientidele kvaliteetse ja tõhusa teenuse osutamine ilma pikema viivituseta. Järjekordade pikenemine on aastate lõikes olnud probleemiks ning uus regulatsioon aitab eeldatavalt kaasa ka klientide kiiremale teenuste saamisele.

Jõustuva seaduse kohaselt võtab riik kliendilt üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ning sellest tulenevalt sõlmib teenuste osutajatega ka tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu. Erinevalt käesoleval hetkel kehtivast lepingust rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, ei ole uue kokkuleppe näol enam tegemist halduslepinguga. Uue süsteemi tõttu kaotavad 31.12.2015 kehtivuse käesoleval hetkel kehtivad teenuse osutamise lepingud. Kõigi teenuseosutajatega, kes soovivad teenuste osutamist jätkata ning kellel on ka tegevusluba, sõlmitakse uued tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingud.

Halduslepingu puudumine omab mõju ka järelevalvele. Enam ei ole tegu haldusjärelevalvega vaid tavalise lepingulise järelevalvega, kus mõlema poole huviks on lepingu korrektne ja kohane, eesmärki saavutav täitmine. Poolte õigused ja kohustused ning sellest tulenev kontroll lepingu täitmise suhtes tulenevad seetõttu otse lepingust. Riiklik järelevalve hakkab toimuma tegevuslubade üle.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on ette valmistanud uue lepingu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks ning ootame teenuse osutamist jätkata ja alustada soovivatelt asutustelt sooviavaldust uue lepingu sõlmimiseks.
Taotluse palume esitada teatele lisatud vormil digitaalselt allkirjastatult kuni 25. jaanuarini 2016 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lepingud sõlmime jooksvalt vastavalt taotluste esitamisele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatel, kes taotlevad halduslepingu sõlmimist esmakordselt ja kes ei ole osalenud käesoleva aasta infopäevadel, soovitame pöörduda konsultatsiooni saamiseks Riina Järve-Tammiste poole telefonil 620 8302 või e-posti aadressil: Riina dot Jarve-Tammiste at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Tutvumiseks on lisatud 2016. aastal sõlmitav leping koos lisaga ja soovitusliku rehabilitatsiooniplaani vormiga.

Asutuse_nimi_taotlus_2016.docx  

asutus_reh-t_lepingu_KAVAND-2016_23-12-15.pdf    

Teenuse_hindamise_pohimotted_23-12-15.pdf 

LISA_1_naidisplaan_23-12-15.pdf 
 

23.detsember 2015

 

 

Pöördumine rehablilitatsiooniteenuse järjekorras olijate poole!

print

Anname teada, et 18-aastased ja vanemad inimesed, kellel ei ole 01.01.2016 seisuga kehtivat rehabilitatsiooniplaani, aga kes on teenuseosutaja juures järjekorras, peavad rehabilitatsiooniteenusele saamiseks läbima hindamise Sotsiaalkindlustusametis. Alates 4. jaanuarist võtavad Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad kõikide nende inimestega ise ühendust, et kokku leppida hindamise aeg Sotsiaalkindlustusametis.

Riigikogu võttis 9. detsembril 2015 vastu uue sotsiaalhoolekande seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Seaduse kohaselt hakkab Sotsiaalkindlustusamet hindama 16-aastaste ja vanemate isikute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust. Seaduse § 160 lõikega 11 kehtestatakse rakendussäte, mille kohaselt vähemalt 18-aastaselt isikult, kes on esitanud rehabilitatsiooniteenuse saamise taotluse enne 2016. aasta 1. jaanuari või kellele rehabilitatsiooniteenuse osutamise otsus oli tehtud hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril ja kellel ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani, võtab Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui isikul tuvastatakse seaduse § 62 kohaselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus.

18.detsember 2015

 

 

 

Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

print

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustab 2016. aasta algusest pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga inimestel luua endale paremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Pilootprojekti käigus võetakse vastu avaldusi nende inimeste kodude kohandamiseks, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn.

Täpsem info on peagi kättesaadav aadressil http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/. Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav maksumus on kuni 4500 eurot,  täpne maksumus sõltub kohanduse hinnatud vajadusest. 

Avalduste vastuvõtt Tallinna elanikelt algab 4. jaanuaril  ja toimub jooksvalt. Alates 2016. aasta teisest poolest algab avalduste vastuvõtt kõikjalt Eestist, mille kohta jagatakse täiendavalt infot. Lisainfo projekti meeskonnalt 6877232 või aadressil kodukohandus at astangu dot ee 

 

 

 

 

 
Leht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
all web industry