Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Riigihange „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

print

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud kordushanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169262 hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

4.detsember 2015
 

 

 

Teade abivahendit müüvale ja/või üürivale ettevõttele

print

Tulenevalt Sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga.

Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping on kokkulepe, millega Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendi müüja või üürija lepivad kokku korras, millega Sotsiaalkindlustusamet võtab õigustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse.

Tasu ülevõtmise leping sõlmitakse ettevõttega, kes vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 55 sätestatud nõuetele. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib enne lepingu sõlmimist maksuvõla puudumist. Kui ilmneb, et abivahendi müüjal või üürijal on maksuvõlg, siis võib Sotsiaalkindlustusamet lepingut mitte sõlmida.

Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Taotluse vorm on leitav siit.

Taotlust täites palume arvestada, et lepingu kontaktisikud lisatakse abivahendeid müüvate või üürivate ettevõtete elektroonilisse nimekirja, mille kaudu edastatakse abivahendeid müüvatele või üürivatele ettevõttetele jooksvalt olulist infot. Eeldame, et lepingu kontaktisik teavitab olulisest infost asutuse huvitatud isikuid.

Taotlusele ettevõtte teeninduskohtade märkimisel palume arvestada, et kontaktandmed lisatakse ettevõtete nimekirja, mis antakse isikule kaasa isikliku abivahendi kaardi väljastamisel.

Taotlusi saab esitada kuni 9. detsembrini 2015.

Taotlused palume saata aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee
 

1. detsember 2015

 

 

Miljööteraapia kui uudne lähenemine psüühikahäirega laste rehabilitatsioonis

print

 

Psüühikahäiretega lastele pakutavate rehabilitatsiooniteenuste valik on laienenud kahe uue pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse näol. Tegemist on integreeritud teenusega, mis hõlmab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenust ning mille osutamine toimub miljööteraapilistest põhimõtetest lähtuvalt.

Homme toimuval konverentsil „Rehabilitatsiooniteenuse terapeutiline keskkond“ käsitletakse laste psühhiaatrilise rehabilitatsiooni raames rakendatavaid erinevaid teraapiavorme, sh miljööteraapiat, psühhoteraapiat, muusikateraapiat, tegevusteraapiat ning tantsu- ja liikumisteraapiat. Miljööteraapiast ja selle rakendamise võimalustest annab ülevaate konverentsi peaesineja emeriitprofessor Erik Larsen Norrast, kes on mitmete miljööteraapiliste raamatute autor, käitumisteadlane, konsultant ja õpetaja. Ta on andnud märkimisväärse panuse miljööteraapia arengusse ligi 30 aasta vältel, millel on olnud suur mõju mitte ainult Norras vaid ka Rootsis ja Taanis. Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse juhi Eve Libliku sõnul on pilootprojekti eesmärk luua uusi rehabilitatsiooniteenuse vorme, seal hulgas rakendada miljööteraapiat kui üht psühhiaatrilist ravimeetodit ka Eestis, et seeläbi toetada raske ja püsiva psüühikahäiretega laste hariduse omandamist turvalises keskkonnas ja toimetulekut täiskasvanueas.

Sotsiaalkindlustusamet kui pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” elluviija korraldab 19.11.2015 Tallinnas konverentsi, mis toimub programmi Rahvatervis raames ja Norra riigi toetusel. Konverents toimub juba teist korda ja on suunatud laste vaimse tervise spetsialistidele sotsiaal- , tervishoiu-, ja haridusvaldkonnas. Kokku osaleb konverentsil 150 spetsialisti nimetatud valdkondadest.

Konverentsi avavad Norra suursaadik Dagfinn Sørli ja Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Katrin Karolin. Konverentsi modereerib Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse üksuse juht Eve Liblik.

Lisainfo: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

 

 

 

Represseeritute sõidusoodustuse saamise kord lihtsustub

print

Kui praegu saavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud riigilt taotleda sõidusoodustust ja tervise taastamise soodustust, siis alates 1. jaanuarist 2016 lihtsustub süsteem ning represseeritu saab ühe 192 euro suuruse toetuse aastas. Toetus makstakse aasta alguses nendele, kes on varem esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks.

Esmakordselt toetuse taotlejale makstakse avalduse esitamisele järgneva kuu jooksul. Kehtiva seaduse alusel on represseeritul õigus kuni 50%-lisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas. Suur osa represseeritutest ei kasuta ühistransporti regulaarselt, tihti sõidetakse suvekuudel ja pühade ajal. Sõidupiletite kogumine ja säilitamine sõidusoodustuse taotlemiseks on ebamugav protseduur. Seetõttu taotleb sõidusoodustust vaid kolmandik represseeritutest.

Peale sõidusoodustuse on represseeritul õigus tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mida makstakse välja üks kord aastas kuludokumente esitamata. Uuest aastast ühendatakse tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks represseeritu toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas.

Need, kes on varem esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks, ei pea uut taotlust esitama, vaid 2016. aasta algul kantakse kogu summa nende arveldusarvele. Sõidusoodustust maksimaalselt 32 euro ulatuses makstakse veel 2015. aasta eest ning sõidupileteid saab Sotsiaalkindlustusametisse tuua kuni 10. aprillini 2016.

Lisainfot leiab: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/represseeritud-isikute-toetused-soodustused-ja-pensionioigused/

1.10.2015

 

 

 

Klienditeeninduse ajutised kinniolemise ajad

print

Hea klient!

Sinu paremaks ja professionaalsemaks teenindamiseks vajavad ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad pidevat koolitust ja enesetäiendamist. Seoses sellega toimub novembrikuus mitmeid koolitusi ning sellel ajal on erinevad klienditeenindused suletud. Anname teada, et:

03.novembril on suletud Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru

04. november on suletud Tallinna klienditeenindus

10. novembril on suletud Infotelefon

10. novembril on suletud Pärnu, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla ja Paide klienditeenindused

11. novembril on suletud Rakvere, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Narva klienditeenindused.

Hüvitisi ja toetusi on võimalik taotleda ka e-teenusena Sotsiaalkindlustusameti kodulehel e-teenuste kaudu.

Vabandame tekkida võivate ebamugavuste pärast!

Sotsiaalkindlustusamet

 

 

 

Konverents „Rehabilitatsiooniteenuse terapeutiline keskkond“

print

Sotsiaalkindlustusamet korraldab konverentsi teemal „Rehabilitatsiooniteenuse terapeutiline keskkond“, mis toimub 19. novembril 2015 kell 09.30 - 16.30 Radisson Blu Hotel Olümpia Konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn).

Konverents viiakse läbi Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Konverentsile on oodatud laste vaimse tervise spetsialistid tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnast. Konverentsil käsitletakse laste psühhiaatrilises rehabilitatsioonis kasutatavaid teraapiaid, sealhulgas miljööteraapia, psühhoteraapia, tegevusteraapia, muusikateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia.

Konverentsi peaesinejaks on Erik Larsen Norrast.

Konverentsi päevakava on leitav siit.

Ettekannete slaidid:
Erik Larsen
Alice Pehk
Airiin Demir
Maire Reest
Eve Kanarik
Hanna-Maria Põldma
Terje Kaldur

Täiendav informatsioon e-posti aadressil pirge dot toms at sotsiaalkindlustusamet dot ee

 

 

Klienditeeninduses avati näitus "Eesti pühapaigad soome-ugri kunstnike pilgu läbi"

print

Hõimukuu raames avati Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeeninduses soome-ugri kunstnike näitus „Eesti pühapaigad soome-ugri kunstnike pilgu läbi“. Näituse avamise tegi eriliseks mordva-ersa rahvakoori esinemine.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Juta Saareveti sõnul on ka Eestis juba tavapärane, et ettevõtted–organisatsioonid korraldavad klientidele avatud ruumides näitusi, esitlusi, raamatututvustusi jne. „Meil avanes see võimalus sellel aastal, kui kolisime Endla tänavale ja saime endale suuremad ja avaramad ruumid klientide teenindamiseks,“ sõnas Juta Saarevet.
„Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindust külastab kuus kuni 8000 inimest ja lähtuvalt meie ameti spetsiifikast, mingi aeg tuleb kliendil ootesaalis ikka olla. Samas on see hea võimalus pakkuda inimestele nauditavat ajaviidet näituste näol,“ lisas Juta Saarevet.

Soome-ugri kunstnike näitus on juba teine näitus Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeeninduses: augustist septembrini eksponeeris siin oma maastikumaale Kunstnike liidu liige Helve-Reet Lobjakas.

Näituse kuraatorid on Natalia Abrosimova, Eesti Soome-Ugri Rahvuste juhatuse esimees ja Stanislav Antipov ja näitus jääb kõikidele vaatamiseks kuni 20. detsembrini. 

8.10.2015
 

 

 

Represseeritute sõidusoodustuste saamise kord lihtsustub

print

Kui praegu saavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud riigilt taotleda sõidusoodustust ja tervise taastamise soodustust, siis alates 1. jaanuarist 2016 lihtsustub süsteem ning represseeritu saab ühe 192 euro suuruse toetuse aastas. Toetus makstakse aasta alguses nendele, kes on varem esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks.

Esmakordselt toetuse taotlejale makstakse avalduse esitamisele järgneva kuu jooksul. Kehtiva seaduse alusel on represseeritul õigus kuni 50%-lisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas. Suur osa represseeritutest ei kasuta ühistransporti regulaarselt, tihti sõidetakse suvekuudel ja pühade ajal. Sõidupiletite kogumine ja säilitamine sõidusoodustuse taotlemiseks on ebamugav protseduur. Seetõttu taotleb sõidusoodustust vaid kolmandik represseeritutest.

Peale sõidusoodustuse on represseeritul õigus tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mida makstakse välja üks kord aastas kuludokumente esitamata. Uuest aastast ühendatakse tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks represseeritu toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas.

Need, kes on varem esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks, ei pea uut taotlust esitama, vaid 2016. aasta algul kantakse kogu summa nende arveldusarvele. Sõidusoodustust maksimaalselt 32 euro ulatuses makstakse veel 2015. aasta eest ning sõidupileteid saab Sotsiaalkindlustusametisse tuua kuni 10. aprillini 2016.

Lisainfot leiab: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/represseeritud-isikute-toetused-soodustused-ja-pensionioigused/

1.10.2015

 

 

 

Klienditeeninduste ajutised kinniolemise ajad

print

Hea klient!

Sinu paremaks ja professionaalsemaks teenindamiseks vajavad ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad pidevat koolitust ja enesetäiendamist. Seoses sellega toimub oktoobrikuus mitmeid koolitusi ning sellel ajal on erinevad klienditeenindused suletud.

Anname teada, et:

13. oktoobril on suletud Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru klienditeenindused

16. oktoobril on suletud Tallinna klienditeenindus

27. oktoobril on suletud Pärnu, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla ja Paide klienditeenindused

27.oktoobril on suletud Infotelefon

28. oktoobril on suletud Rakvere, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Narva klienditeenindused.

Hüvitisi ja toetusi on võimalik taotleda ka e-teenusena Sotsiaalkindlustusameti kodulehel e-teenuste kaudu.

Vabandame tekkida võivate ebamugavuste pärast!

5.10.2015
 

 

 

Tähelepanuks ettevõtetele, kellel on soovi pakkuda tööd vähenenud töövõimega inimestele

print

 

Järgmisel nädalal toimuvad Pikaajalise kaitstud töö infopäevad, kuhu on odatud potentsiaalsed teenuseosutajaid, kes soovivad saada täpsemat infot Pikaajalise kaitstud töö teenusest.
Infopäeval räägitakse teenuse sisust, hanke tingimustest ja hanke läbiviimise protsessist.

Infopäevade toimumisajad ja kohad: 

Tallinns 05.10.2015 kell 13.00 aadress: Endla 8, Tallinn

Narvas 06.10.2015 kell 13.00 aadress: Rahu põik 10, Narva

Tartus 07.10.2015 kell 13.00 aadress: Puiestee 126B, Tartu

Viljandis 08.10.2015 kell 11.00 aadress: Vabaduse plats 6, Viljandi

Pärnus 09.10.2015 kell 11.00 aadress: Ristiku 1, Pärnu

Palun täita registreerimisankeet aadressil: https://surveer.com/s/84L4CDYT


Lisainfot saab: roman dot gussev at sotsiaalkindlustusamet dot ee

30.09.2015

 

 

 
Leht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
all web industry