Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Kontakt ja asukoht
Eelarve ja statistika
Ametnike teave
Üksuste ametijuhendid
Dokumendiregister
Riigihanked
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumendiregister

print


Dokumendiregistri kasutusjuhend

Sotsiaalkindlustusameti uue dokumendiregistri  kaudu saab vaadata alates 2011. a registreeritud dokumentide andmeid.  

Dokumendiregister alates 2011

Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu: kirjad, käskkirjad  ja lepingud. Vajutades dokumendiliigi juures olevale aastale avaneb valitud aasta dokumentide register

Dokumentide registriandmetega saab tutvuda kahel viisil:

  1. avalehel loetletud dokumendiliikide kaudu või

  2.  dokumendiotsingu järgmiste väljade järgi: pealkiri, registreerimise number, dokumendi kuupäev, saatja indeks, kellelt (saatja), kellele (saaja), dokumendi liik, dokumendi alamliik, otsi sõna.

Soovitud otsingutulemusel vajutades avanevad dokumendi registriandmed.

Dokumendi registreerimiskanne koosneb:

Pealkiri –   dokumendi pealkiri;
Kuupäev – dokumendi kuupäev;
Viit – registreerimisnumber dokumendiregistris;
O
sapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral;
Seosviit –  teise poole registreerimisnumber;
Liik – dokumendi liik;
Edastamise viis – mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti;
Sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub;
Vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg;
Osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud;
Vastutav täitja – ametniku nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud;
Juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku või AK (asutusesiseseks kasutamiseks) juurdepääsupiiranguga dokumenti (Juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus, lõpp ning seadusest tulenev alus);
Edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati;
Edastamise kuupäev – mis kuupäeval dokument edastati vastamiseks teisele asutusele;
Kehtivuse liik  - lepingu kehtivuse liik;
Kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõpukuupäev.Sotsiaalkindlustusametis asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud.

Otsitud dokumendi registriandmete mitteleidmisel  palume esitada teabenõue!

 

Puhkuste korraldustega ja lähetuste käskkirjadega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist.

  

 

 

 
all web industry