Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Sünnitoetus
Lapsendamistoetus
Elluastumistoetus
Lapsetoetus
Lapsehooldustasu
Üksikvanema lapse toetus
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus
Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
Lasterikka pere toetus
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
Vanemahüvitis
Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Elatisabi
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

print

Sul on õigus eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetusele, kui
• kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks;
• lapse hooldamiseks on sinuga sõlmitud perekonnas hooldamise leping.

Toetust maksame lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib peale 18-aastaseks saamist, maksame toetust selle õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.


Õigus toetust saada tekib päevast, mil hakkab kehtima eestkoste kohtumäärus või sõlmitakse perekonnas hooldamise leping. Hilisemal taotlemisel makstakse toetus välja tagantjärele, kuid kõige rohkem taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.

Näide 1. Perekonnas hooldamise leping on sõlmitud 04.04.2016 ja taotluse eestkostetoetuse saamiseks esitad 02.10.2016, maksame toetust tagantjärele alates perekonnas hooldamise lepingu sõlmimisest.

Näide 2. Eestkoste kohtumäärus on jõustunud 01.02.2016 ja taotluse eestkostetoetuse saamiseks esitad 04.10.2016, maksame toetust tagantjärele 6 eelneva kalendrikuu eest s.o alates 01.04.2016.

Toetust maksame 240 eurot kuus iga eestkostetava või hooldatava lapse kohta.
 

 
all web industry