Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Sünnitoetus
Lapsendamistoetus
Elluastumistoetus
Lapsetoetus
Lapsehooldustasu
Üksikvanema lapse toetus
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus
Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
Lasterikka pere toetus
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
Vanemahüvitis
Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Elatisabi
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Elluastumistoetus

print

Sul on õigus saada ühekordset elluastumistoetust 383.60 eurot, kui oled lapsena viibinud asenduskodus või sinu üle oli seatud eestkoste või oli sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja sa asud nüüd iseseisvalt elama.

Toetust saad siis, kui oled kahe aasta jooksul pärast eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõppemist või asenduskodust lahkumist asunud elama iseseisvalt uude elukohta ning esitad taotluse kuue kuu jooksul arvates uude elukohta iseseisvalt elama asumisest.

Iseseisvalt oled elama asunud juhul, kui sinu aadress rahvastikuregistris on muutunud. Kui rahvastikuregistri aadressi ei ole mingil põhjusel võimalik muuta, saad tõendada oma iseseisvalt elama asumist näiteks üürilepingu või korteriühistu tõendiga.

Näide 1. Oled olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel ning said 18-aastaseks 13.03.2016. Kui asud iseseisvalt elama 10.03.2018, pead esitama taotluse toetuse saamiseks hiljemalt 09.09.2018. Kui rahvastikuregistrist sinu uut elukohta näha ei ole, siis tuleb sul esitada näiteks üürileping või korteriühistu tõend.

Näide 2. Oled lapsena elanud asenduskodus ning sind on välja arvatud asenduskodu nimekirjast 15.08.2016. Asud elama iseseisvalt uude elukohta näiteks 16.08.2016, siis pead esitama taotluse kuue kuu jooksul ehk hiljemalt 15.02.2017. Kui rahvastikuregistrist sinu uut elukohta näha ei ole, siis tuleb sul esitada näiteks üürileping või korteriühistu tõend. 

 

 
all web industry