SELF-SERVICE

By visiting the Estonian state portal eesti.ee, it is possible to submit applications for family benefits and maintenance allowance, apply for special welfare services and view compensations and benefits you are currently receiving, without the need to turn up at our customer service location.

In the state portal you can apply for an A1 certificate as a business operator, state authority or for yourself, review the status of your applications and revoke the A1 certificate.

On behalf of the company you can submit an application for the preservation of average wages for an employee who wishes to use the annual holiday of a person with partial or no work ability, parental leave, parental leave of a parent of a disabled child, paternity leave or to receive compensation for the average wages retained for breaks for feeding a child.

In order to use the services of the Social Insurance Board via the Eesti.ee portal, you will need an ID-card, Mobile-ID or an internet bank agreement.

 

Tööandjale

A1 taotlemine

Määra kindlustajariik, kui töötaja on töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe liikmesriigiga.
Ettevõtja taotlused ja tõendid (eesti.ee)
Taotlemine ettevõtjana (eesti.ee)

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine

Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, isapuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks (eesti.ee)

 

Tööraamatute hoiule andmine

Tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu võib esitada töötaja ise või tööandja.