Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Ennetähtaegne vanaduspension

print

Ennetähtaegset vanaduspensionit saad, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:
• sa ei tööta
• sul on kolm või vähem aastat jäänud vanaduspensioni eani
• sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži

Ennetähtaegsele vanaduspensionile jäämisel on su pension iga varem pensionile jäädud kuu eest 0,4% võrra väiksem. Arvestus toimub täiskuudega ning poolikud kuud loetakse täiskuudeks.

Näide. Kui sa lähed ennetähtaegsele vanaduspensionile 11 kuud ja 4 päev varem, siis oled läinud 12 kuud varem pensionile.

Kõige varem saad pensionile minna kolm aastat enne vanaduspensioni iga. See vähendab sinu pensioni suurust 36 kuud x 0,4% = 14,4% võrra kuus. Sama protsendi võrra vähendatud pensionit saad ka pärast vanaduspensioni ikka jõudmist.

Kui sa juba saad ennetähtaegset vanaduspensionit, kuid lähed enne pensioni ikka jõudmist uuesti tööle, ei saa sa enam tööle asumisele järgneva kuu esimesest kuupäevast pensionit.
Pensioni hakkad saama jälle kas pärast töötamise lõpetamist või vanaduspensioni ikka jõudmist.

Kui oled juba vanaduspensioni eas, on sul õigus nii töötada kui ka saada pensionit. Töötamise korral suureneb sinu pension isikustatud sotsiaalmaksu alusel.

Töötamine on sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimine või tegutsemine ettevõtjana ehk oled ettevõtte juhtorgani liige või tegutsed füüsilisest isikust ettevõtjana.

Näide. Jürjo töötas aastaid laotöölisena. Kuna firmal ei läinud hästi, siis tuli töötajaid koondada. Jürjo vabastati töölt kaks aastat enne vanaduspensioni ea saabumist. Jürjo taotles ennetähtaegset vanaduspensionit.

Näide. Hildal ja Juhanil on oma pereettevõte OÜ Hildan. Nad mõlemad on juhatuse liikmed, kuid sotsiaalmaksuga maksustatud tulu nad ei saa. Hilda soovib minna ennetähtaegsele vanaduspensionile. Kuna Hilda on juhatuse liige, siis ta ei saa ennetähtaegset vanaduspensionit.

Ennetähtaegse pensioni taotlemine 
 

 
all web industry