Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Ennetus- ja koostöö

print

Parim viis ennetada lapse abivajadust on ära hoida last kahjustavat olukorda. Probleeme ennetada on alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.

Lastekaitse-alase ennetustöö korraldajaks Eestis on sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus.

Sotsiaalkindlustusametis koordineerime valdkondadeülest (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) ennetustööd. Selleks korraldame lastega töötavatele spetsialistidele koolitusi, nõustame kohalikke omavalitsusi laste ja peredega arvestavate arengukavade koostamisel ning abistame lastekaitsetöötajaid abivajavatele lastele vajalike meetmete valikul.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on lapse õigusi ja heaolu tagavate ennetusprogrammide ja -projektide väljatöötamine ja läbi viimine ning teenuste pakkumine abivajavatele lastele ja nende peredele.

Ülevaate saamiseks ja kohalikule omavalitsusele töös kasutamiseks oleme kaardistanud olemasolevad ennetusprogrammid ja teenused:

Ennetusprogrammide kaardistus
Teenuste kaardistus

Tulemuslik ennetustöö põhineb analüüsil, mis aitab tuvastada tegelikku probleemi piirkonnas ning pakkuda mõjusaid meetmeid laste abivajaduse ära hoidmiseks või leevendamiseks. Meetmete valikul on eetiline pakkuda mõjusaid, ehk tõenduspõhiseid sekkumisi.

Tõenduspõhiste lähenemise mõistest

Lastekaitse alases ennetustöös lähtume Laste ja perede arengukavast 2012-2020, mis käsitleb ennetustööd kolmel tasandil (Lisa 2. „Rahvatervise mudelile tuginev lähenemine ennetustöös“):

• Esmane tasand - universaalsed sekkumised kogu elanikkonnale, näiteks ennetus- ja teavituskampaaniad
• Teisene tasand - professionaalsed sekkumised riskigruppidele, näiteks programmid õigusrikkumisi toime pannud alaealistele
• Kolmandane tasand - ravi- ja spetsiifilised sekkumised tõsiste probleemidega riskiisikutele, näiteks erikoolid, sõltuvus- või vihaprogrammid.

Ennetustöö on valdkondadeülene teema, millega Eestis tegeletakse eelkõige sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi valitsusalades.
 

Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 (sotsiaalministeerium)
Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 (justiitsministeerium)
Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020 (siseministeerium)
Noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 (haridus- ja teadusministeerium)

Laste heaoluga seotud ühtse tugisüsteemi kujundamist kirjeldab mitme ministeeriumi koostöös loodud terviklik dokument Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused.

 

 

 
all web industry