Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
● Teade erihoolekandeteenuste osutajatele
● Erihoolekandeteenuste osutajad
● Juhtumikorraldajate kontaktandmed
● Lingid
● Viitenumbrid erihoolekandeteenuste arvetele
● Järelevalve erihoolekandeteenuste osutamise üle
● Infopäevad
● Riigilõivude kontonumbrid
● Sotsiaalteenuste maksumused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Järelevalve erihoolekandeteenuste osutamise üle

print

 
Riiklikku järelevalvet selle üle, kas erihoolekandeteenuste osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid, teeb Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse erihoolekandeteenuste osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

- Nõustamine;
- Ettekirjutus;
- Sunniraha määramine
- Tegevusloa kehtetuks tunnistamine.

Järelevalvet erihoolekandeteenuste osutajate üle teostab kvaliteediüksuse peaspetsialist Ülle Tiits, kelle kontaktandmed on: Ulle dot Tiits at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Ettekirjutused 2016

1. AS HT Valkla Kodu

2. Kehra Kodu

3. Räpina Haigla

Ettekirjutused 2015  

1. SA Vändra Tervisekeskus

2. SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus

3. MTÜ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus

4. Otepää Vallavalitsus

Ettekirjutused 2014

1. AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu

Käesoleva ajani ettekirjutusi tehtud ei ole.

Ettekirjutused 2012

Ettekirjutusi ei tehtud. Aktides märgitud kohustused olid järelkontrolli tegemise ajaks täidetud.

Ettekirjutused 2011

1. MTÜ Paju Pansionaadid
2. MTÜ Töötoad
3. Türi Päevakeskus
4. Vasalemma Vallavalitsus
5. MTÜ Kohila Turvakeskus
6. AS HKT Valkla HK
7. Tallinna Tugikeskus Juks
8. Rakvere Sotsiaalabikeskus

Ettekirjutused 2010

1. SA Viljandi Haigla
2. EIT Tugiliisu

 

  

 

 

 

 
all web industry