Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Eesti esimene Lastemaja avati pilootprojekti raames 2. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28, Tallinn). Teenust osutatakse esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele, kuid alates 2017. a kevadest planeerime teenust osutada Tartus ning edaspidi ka ida ja lääne piirkondades.

Lastemaja teenuse raames teevad koostööd Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Põhja Ringkonnaprokuratuur, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, SA Tallinna Lastehaigla ja Harjumaa omavalitused. Teenuse arendamist toetavad Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium ja Siseministeerium.

Lastemaja teenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised. Lastemaja teenuse meeskond hindab lapse tervislikku olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kes taotleb lapse teenusele suunamist.

Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda lastekaitse üksuse projektijuhi Anna Frank-Vironi poole telefonil 5361 1602 või e-posti teel anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Loe Lastemaja teenusest lähemalt Tervise Arengu Instituudi elektroonilisest uudiskirja artiklist Seksuaalselt väärkoheldud laste paremaks abistamiseks avatakse Lastemajad (PDF).

    Lisainfo

    • Lastemaja infovoldik
    EST (365.15 KB, PDF)
    RUS (371.87 KB, PDF)
    ENG (843.96 KB, PDF)