Puudega laste tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti - nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita AVALDUS (714.03 KB, RTF) ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks eelnevalt hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse poolt (juhtumiplaanis vastav märge) või on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.

Teenuste mahud:

  • teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes aastas maksimaalselt 983 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 81 h teenust) või 702 h lapsehoiu teenust (ühes kuus umbes 58 h teenust). Kui laps kasutab ka transpordi teenust siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht.

Palume kõikidel lapsevanematel pöörduda kohaliku omavalitsüksuse poole ja koostada koos lastekaitsetöötajaga lapsele juhtumiplaan, sest alates 2018 toimub teenusele suunamine juhtumiplaani (hetkel rehabilitatsiooniplaani) alusel. Projektist saadavale summale lisaks eraldab riik kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks. Täpsemad teenuste mahud hindab iga kohalik omavalitsusüksus ise.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja lapsevanemale seda rahas välja ei maksta. Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni kalendriaasta lõpuni, puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani või lapse täisealiseks saamiseni.

Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

 

 

Hankepartnerid

Tallinn

Harjumaa

Järvamaa

Raplamaa

Jõgevamaa

Põlvamaa

Tartumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Võrumaa

Ida-Virumaa

Lääne-Virumaa

Hiiumaa

Läänemaa

Pärnumaa

Saaremaa

 

Riigihanked „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames on Sotsiaalkindlustusamet korraldanud mitmeid hankeid:

Riigihange - 1

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/166257 hanke viitenumber 166257 (avaldatud 17.08.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.09.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid osutatakse kõigis eesti maakondades: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Otsime igasse maakonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“. 

Riigihange – 2

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169262 hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 3

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173249 hanke viitenumber 173249 (avaldatud 16.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.04.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Rapla

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178278 hanke viitenumber 178278 (avaldatud 15.09.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Rapla maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

 

Projektimeeskonna kontaktid

Projektijuht Ebeli Berkman 640 8158, 5349 0652 Ebeli.Berkman@sotsiaalkindlustusamet.

Projekti koordinaatorid paiknevad neljas piirkonnas:

  • Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)
Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
Marilin Küünarpuu 640 8102, 5326 9845 Marilin.Kuunarpuu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kadri Arumetsa 640 8161, 5193 6614 Kadri.Arumetsa@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)
Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
Ursula Randlaine 337 9718, 5346 7887 Ursula.Randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)
Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
Kadri-Ann Lee 742 0430, 5359 1608 Kadri-Ann.Lee@sotsiaalkindlustusamet.ee
Helerin Hein 742 0430, 525 3604 Helerin.Hein@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Lääne piirkond (Õhtu põik 5, Pärnu 80010)
Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
Anne Sepping 435 8198, 5306 4417 Anne.Sepping@sotsiaalkindlustusamet.ee