Sa oled siin

Pensioni indekseerimine

 

Pensioni indekseerimine

Aprillikuu toob igal aastal positiivse muutuse meie vanemaealiste inimeste toimetulekus – pensionid suurenevad. Igal aastal 1. aprillil viiakse läbi kõikide pensionite indekseerimine, et hoida neid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Tuleb silmas pidada, et nii nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei ole ka kõigi jaoks kehtivat keskmist pensionit ega täpselt ühesugust pensionitõusu. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise tulemusel suureneb see samuti erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem. Pensioniindeksi suurus arvutatakse eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu ja tarbijahinnaindeksi muutuse alusel.

Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80 protsendi ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus ja 20 protsendi ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus. Nende muudatuste alusel tekib indeks, mille kinnitab vabariigi valitsus. Indeksiga korrutatakse riiklike pensionite arvutamise aluseks olevaid näitajaid – pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.

Pensioni baasosa suurendatakse rohkem kui aastahinnet. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini toime tulla. Kui tarbijahind ei tõuse ning sotsiaalmaksu osa langeb, siis indekseerimist ei toimu, sest pensione ei tohi vähendada.

PENSIONI BAASOSA.

Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni baasosa 153,30 eurot.

AASTAHINNE.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni aastahinne 5,514 eurot.

Näide. 2015. aastal kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 144,2585 pensioni aastahinne 5,245 rahvapensioni määr 158,37

1. aprillil 2016 toimus indekseerimine. Kehtima hakkasid uued määrad: Pensioni baasosa 153,3035 pensioni aastahinne 5,514 rahvapensioni määr 167,40

 

Pensioni ümberarvutamine

Lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. Seejuures on tähtsusetu, kas inimene töötas terve aasta või üksnes paar kuud. Pension suureneb sõltuvalt isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksust.

 

 

Kati Kümnik

hüvitiste osakonna juht

Kati Kümnik korraldab ja juhib hüvitiste osakonna tööd: püstitab eesmärke, annab ametnikele juhiseid ning täidab ja vahendab pensionite korraldusega seotud ülesandeid. Samuti nõustab ta sotsiaalkindlustusametit pensionidega seotud küsimustes ja korraldab pensionide süsteemi arendamist.

 
kati.kumnik@sotsiaalkindlustusamet.ee