Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

 

Pensioni suuruse arvutamine

Pension koosneb kolmest osast

  1. Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni baasosa 153,30 eurot.
  2. Pensioni staažiosa sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni aastahinne 5,514 eurot.
  3. Pensioni kindlustusosa sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni aastahinne 5,514 eurot.

		

B

BAAS

S

STAAŽ

K

KINDLUSTUSOSA

P

PENSION

153,30

aastahinne x pensioniõiguslik staaž

aastahinne x kindlustusosakute summa

=

 

Näide 1. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub. Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 82,71 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot ja staažiosa 82,71 eurot ning saame pensioni suuruseks 236,01 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

153,30

5,514

15

82,71

5,514

0

0

236,01

 

Näide 2. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 137,85 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 55,14 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot, staažiosa 137,85 eurot ja kindlustusosa 55,14 eurot. Pensioni suurus on 346,29 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

153,30

5,514

25

137,85

5,514

10

55,14

346,29

 

Näide 3. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 165,42 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 165,42 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot, staažiosa 165,42 eurot ja kindlustusosa 165,42 eurot. Pensioni suurus on 484,14 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

153,30

5,514

30

165,42

5,514

30

165,42

484,14

 

Vanaduspensioni ehk I samba kalkulaator Pensionikeskuse lehel http://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/

 

Pensionilisa päästeteenistujale

Kui sa oled töötanud päästeteenistujana, arvutatakse sinu vanaduspensionile juurde lisa:

  • 10–15-aastase päästeteenistuse korral – 10%
  • 16–20-aastase päästeteenistuse korral – 20%
  • 21–25-aastase päästeteenistuse korral – 25%
  • 26–30-aastase päästeteenistuse korral – 40%
  • rohkem kui 30-aastase päästeteenistuse korral – 50%

 

Lisainfo