Uudised, istungite info

pensionitunnistus
26.05.2017

Puudega inimeste sõidusoodustuse kord

Sotsiaalkindlustusamet juhib reisijate veoga tegelevate ettevõtete tähelepanu sellele, et ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega...
Foto: pexels.com
23.05.2017

Tööealised inimesed puude tuvastamise ajaks sotsiaaltoetusest ilma ei jää

Sotsiaalkindlustusamet pikendab tööealiste inimeste puude otsuse tähtaega, et inimesed ei jääks ilma puude staatusest ja sotsiaaltoetusest. Tähtaega pikendatakse maksimaalselt kolme kuu võrra neil juhtudel, kus taotluste menetlemine viibib kauem kui seaduses ettenähtud. Viimasel ajal on ilmnenud,...
Poiss ja mängukaru sillal
09.05.2017

Mais maksti täitemenetlusaegset elatisabi 1943 inimesele

Sotsiaalkindlustusamet tegi eile täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed aprillikuu eest 1943 inimesele summas 179 782 eurot. Selle aasta alguses lisandus kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegne elatisabi, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine...
Poiss. Soovin, et sa mind kuulad - mul on hääl.
30.04.2017

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“ julgustab lapsi oma arvamust väljendama

Algas üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele, lähedastele, sõpradele. Ühtlasi julgustab kampaania täiskasvanuid rohkem märkama lapsi ning neile tähelepanu pöörama. „Kõik...
Sotsiaalkindlustusameti hoone Endla 8
28.04.2017

Selgituseks tänases EPLi loos esitatud väidetele

Tänases Eesti Päevalehes on artikkel töövõime ja puude määramise taotluste hilinemisest, kus on välja toodud erinevad numbrid menetlustähtaja ületanud taotluste kohta. Sotsiaalkindlustusamet vabandab, et on ületanud menetlustähtaega puude määramise taotlustes. 2017. aasta veebruarist kuni...
Pexel.com: Kollased kostüümides kummipardid ujuvad kanalis reas.
17.04.2017

Rehabilitatsiooniteenuste ootel olevate laste järjekord likvideeritakse

Sotsiaalkindlustusamet likvideerib süsteemisiseste ressursside ümberjagamise ja muudatuste arvelt rehabilitatsiooniteenuste ootel olevate laste järjekorra ning puudega lapsed saavad teenusele ilma järjekorras ootamata. Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni valdkonna juhi Kristel Ojala sõnul...
04.04.2017

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused kantakse üle päev varem

Seoses uuele sotsiaalkaitse infosüsteemile üleminekuga maksab sotsiaalkindlustusamet aprillis puuetega inimeste sotsiaaltoetused välja päev varem 4. aprillil. Pensionid kantakse üle 5. aprillil.    Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse 4. aprillil orienteeruvalt 144 000 inimesele...
euromündid
31.03.2017

Aprillist suurenevad pensionid

Aprillist viiakse läbi pensionide indekseerimine, mis toob kaasa kõikide riiklike pensionide, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide, tõusu. Lisaks suureneb ka rahvapensioni määr. Aprillikuus väljamakstavad riiklikud pensionid on juba indekseeritud ehk ümberarvutatud. Oma uut...
29.03.2017

Anna teada riigipoolse soodustusega abivahendi soetamise tehingu õigsuse kahtlusest!

Hiljutine ETV Pealtnägijas kajastatud meditsiiniseadme müüjate arvepettus seoses Haigekassaga pani meid Sotsiaalkindlustusametis asja uurima, sest samad ettevõtted on ka meie lepingupartnerid. Võtsime inimestega, kes on riigipoolse soodustusega abivahendi soetanud, ühendust ja oleme avastanud 4...
Oksal istuv lind punarind
20.03.2017

Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Toetust saab inimene, kes perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla...

Lehed