Uudised, istungite info

27.01.2017

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub laste karistamise asemel neid ära kuulama. Algas üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“, mis juhib tähelepanu lapse kasvatamisel mõistmise ja ärakuulamise olulisusele ning kutsub vältima kehalist karistamist. Kampaania käigus...
27.01.2017

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks

Teade erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste osutamiseks halduslepingu füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksusega. Haldusleping sõlmitakse...
27.01.2017

Riigihange „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/, hanke viitenumber 173 518 (avaldatud 14.04.2016). Pakkumuse esitamise...
27.01.2017

Pensionide indekseerimine toob pensionäridele pensioni tõusu

Tavapärane pensionide indekseerimine toob kõikide riiklike pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, samuti suureneb rahvapensioni määr. Riiklike pensionide indekseerimine, ehk ümberarvutamine uue väärtusega, tehakse igal aastal 1. aprilliks. 2016. aastal on...
27.01.2017

Klienditeeninduste koolituspäevad

Hea klient! Klientide paremaks ja professionaalsemaks teenindamiseks vajavad ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad pidevat koolitust ja enesetäiendamist. Seoses sellega toimub aprillikuus mitmeid koolitusi ning klienditeenindused on sellel ajal suletud. Anname teada, et:   01....
27.01.2017

Seminar Teenuseosutajatele

Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15. märtsil 2016. a seminari Teenuseosutajatele, mis toimub Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames. Seminarile on oodatud Teenus I ja Teenus II...
27.01.2017

Muutub töötavate töövõimetuspensionäride eest sotsiaalmaksu tasumise kord

Töövõimereformi jõustumisega 1. juulist 2016 muutub töötavate töövõimetuspensionäride eest sotsiaalmaksu tasumise kord. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113. Korra kohaselt peab riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust kuni...
27.01.2017

Abivahendite turu avamine tõi juurde teenusepakkujaid

Abivahendite müügi ja üürimise turule on pärast teenusmahulepingute kaotamist sisenenud uusi teenusepakkujaid. Kui 2014. aastal oli abivahendite müügi- ja üüriturul 47 ettevõtet, siis tänase seisuga on Sotsiaalkindlustusamet sõlminud lepingud 53 ettevõttega, kellest 11 tegeleb abivahendite...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks

Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud nii asenduskoduteenuselt kui ka perekonnas hooldamiselt või eestkostelt lahkuvatele noortele. Pakkuja peab leidma tugiisikud ning korraldama...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke perepõhise asendushoolduse pakkujatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab individuaalset psühholoogilist nõustamist perele, grupinõustamist ja mentorlust ning nimetatud teenuseid tellitakse üle-eestiliselt, seejuures on hange nimetatud teenuste kaupa jaotatud neljaks osaks (põhja, lõuna, ida ja lääne piirkond). Samuti tellitakse hankega telefoni- ja...

Lehed