Isikuandmete kaitsest

Sotsiaalkindlustusameti tegevuse käigus loodud ja saadud dokumendid sisaldavad suures osas isikuandmeid (sh tundlikku ja eraelulist teavet).

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele oleme kohustatud kaitsma isikute andmeid. Loe edasi

Õigus tutvuda enda andmetega

Kaebuse-vaide esitamine

Kandideerite tööle