Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
Ohvriabi töötajate kontaktandmed
Naiste tugikeskuste kontaktandmed
Naiste tugikeskuse teenus
Kuriteoohvritele makstavad riiklikud hüvitised
Järelevalve ohvriabiteenuse osutamise üle
Riigihanked
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Järelevalve ohvriabiteenuse osutamise üle

print


Haldusjärelevalvet selle üle, kas ohvriabiteenuse osutajad täidavad halduslepingus sätestatud nõudeid, teostab Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatava ohvriabiteenuse osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele.

Haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

- Nõustamine
- Ettekirjutus
- Sunniraha 

Järelevalvet ohvriabiteenuse osutajate üle teostab kvaliteediüksuse peaspetsialist Kristel Vallsalu, kelle kontaktandmed on: Krstel dot Vallsalu at sotsiaalkindlustusamet dot ee

või Kersti Kask, kelle kontaktandmed on Kersti dot Kask at sotsiaalkindlustusamet dot ee

 

 

 
all web industry