Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Järelevalve

print

Lapse terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks kasvamine nõuab lapsevanemate ning riigi erilist tähelepanu. Et perekonnale pakutav abi ja toetus oleks kvaliteetne, on lastega töötavatele spetsialistidele ja lasteasutustele seatud kõrged nõudmised. Nõuete täitmise üle tehtav kontroll võimaldab lastega tööd järjepidevalt arendada ja tõhusamaks muuta.

Lastekaitseseaduses toodud nõuete üle teostavad riiklikku järelevalvet sotsiaalkindlustusamet, maavanem, tarbijakaitseamet ja kohaliku omavalitsuse üksus.

Sotsiaalkindlustusametis teostame riiklikku järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse ja sotsiaalteenuseid osutava lasteasutuse ning lapsega töötava isiku üle.
Kohaliku omavalitsuse üksuse üle teostava järelevalve puhul kontrollime abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamist ja juhtumite menetlemise seaduspärasust ning juhtumimenetluse haldamist ja korraldamist.
Sotsiaalteenuseid osutavas lasteasutuses kontrollime, kas ja kuidas on tagatud lasteasutuses viibiva lapse õigused ning lapse parimast huvist lähtumine. Samuti kuidas on lasteasutus korraldanud sisehindamist, et tagada lapsele teenuse kvaliteet.
Lapsega töötava isiku puhul kontrollime, kas on täidetud lapsega töötavatele isikutele seadusega kehtestatud nõuded ning kas lastega töötava isiku tegevus lastega töös on seaduspärane.

Haldusjärelvalvet teostab sotsiaalkindlustusamet kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud ülesannete täitmise üle, sh abivajavate ja hädaohus olevate laste juhtumite lahendamine ja menetlemine ning kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötajale pandud kohustuste üle hädaohus oleva lapse ajutiselt perekonnast eraldamisel.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks pöörame esmalt tähelepanu kitsaskohtadele ning nõustame ja teeme ettepanekud töö paremaks korraldamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Äärmuslikel juhtudel kohaldame ettekirjutust ja sunniraha määramist.

Sotsiaalkindlustusametisse võivad pöörduda kõik, kes märkavad rikkumisi töös lastega. Sellisel juhul soovitame ühendust võtta lastekaitse üksuse piirkondliku nõunikuga. Kontaktandmed leiad SIIT.

Järelevalvet teostab sotsiaalkindlustusameti volitatud järelevalveametnik, kvaliteediüksuse peaspetsialist Signe Sula. E-post: Signe dot Sula at sotsiaalkindlustusamet dot ee.

Soovi korral loe lähemalt:
Lastekaitseseadus
Sotsiaalhoolekande seadus
 

 
all web industry