Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kaebuse-vaide esitamine

print

Meile saab esitada kaebusi ja vaideid elektrooniliselt ja posti teel vastavalt meie kodulehel avaldatud kontaktandmetele.

Kui  kaebuse/vaide läbivaatamine kuulub teise asutuse pädevusse, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame ka kaebuse/vaide esitajat.

Kaebust/vaiet ja selle läbivaatamise materjale  kasutame asutusesiseselt.

Kaebused/vaided ja sellealane kirjavahetus, mis sisaldavad isikuandmeid on juurdepääsupiiranguga teave. Juurdepääsupiirangute alused sätestab avaliku teabe seaduse § 35.
See tähendab seda, et kui keegi tahab dokumendiga tutvuda, siis saame andmeid väljastada üksnes seaduslikel alustel.

Kaebustele vastame selleks ettenähtud nõuete kohaselt.

Vaideotsuse saadame vaidlustajale selleks ettenähtud korras ja tähtaegade jooksul.

Vastus toimetatakse kätte üldjuhul isiku soovitud viisil.   

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente väljastame
-    e-posti teel krüpteeritult
-    posti teel tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
Kasutame kättetoimetamisel aadressandmeid, mida isik on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Kui inimene ei ole dokumenti kätte saanud või postiasutusse sellele järele läinud, siis Sotsiaalkindlustusamet omal algatusel dokumenti korduvalt ei väljasta.

Seaduses sätestatud juhtudel võime avaldada ettekirjutuse  resolutiivosa internetipõhises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“.

Resolutiivosa on haldusakti see osa, millega kedagi kohustatakse midagi tegema.

Kaebused ja vaided registreeritakse Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistris. Kaebuse/vaide esitaja eraelu kaitseks märgime dokumendiregistri pealkirjaväljal kaebuse ja vaide asemel „pöördumine“, kuna isikunimena on nähtav täisnimi. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt.

Kaebusi/vaideid ja sellealast kirjavahetust hoiame määratud säilitustähtaja jooksul. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
Eraisikule väljastatavat vaideotsust dokumendiregistris ei avalikustata, kuna see võib sisaldada tundlikku infot.

Kui Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist andmeid otsitava dokumendi kohta ei leita, on õigus esitada teabenõue.

 
 

 

 
all web industry