Kahjuhüvitised

 

Kahjuhüvitise alla kuulub tervisekahjustuse tõttu tekkinud otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu.

Kahju kuulub hüvitamisele kui tervisekahjustus on tekkinud  tööõnnetuse, kutsehaiguse või siis vägivallakuriteo tagajärjel.

Kahjuhüvitise  eesmärk on aidata tervisekahjustuse saanud inimesel igapäevaelus toime tulla ja tagada neile igakuine sissetulek.