Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensioniõiguslik staaž
Pensionikindlustusstaaž
Kindlustusosak
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kindlustusosak

print

Kindlustusosakute summa on aluseks pensioni kolmanda koostisosa suuruse arvutamisel.

Kindlustusosak on sinu eest arvestatud või tasutud sotsiaalmaksu ja Eesti Vabariigi keskmise sotsiaalmaksu suhe aastas. Sinu kindlustusosa suuruseks on kõikide sinu kindlustusosakute summa alates 01.01.1999 kuni tänase päevani. Kindlustusosakute suurust saab kontrollida registriteatiselt.

Järgnev näide kirjeldab kindlustusosaku kujunemist 2015. aastal, mil keskmine palk oli 11 628,60 eurot aastas. Kui sinu kogu palk 2015. aastal oli 11 628,60 eurot, sõltumata töötatud kuude arvust, on sinu kindlustusosaku suurus 1.
Näide 1. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 969,05 eurot ehk 12 x 969,05 = 11 628,60 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 1.
Kui sa oled töötanud 2015. aastal 3 kuud ja saanud palka kõigil kolmel kuul 3876,20 eurot ehk 3 x 3876,20 = 11 628,60 eurot, siis on sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest samuti 1.

Järgnev näide kirjeldab, kuidas sissetuleku suurus mõjutab kindlustusosaku suurust 2015. aastal. Saades keskmisest kõrgemat sissetulekut, suureneb 2015. aasta eest arvestatava kindlustusosaku väärtus.
Näide 2. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 1520 eurot ehk terve aasta jooksul 12 x 1520 = 18 240 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 1,569.
Kui sa oled töötanud 2015. aastal 4 kuud ja saanud palka kõigil neljal kuul 4560 eurot ehk terve aasta jooksul 4 x 4560 = 18240 eurot, siis on sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest samuti 1,569.

Järgnev näide kirjeldab, kuidas sissetuleku suurus mõjutab kindlustusosaku suurust 2015. aastal. Saades keskmisest madalamat sissetulekut, on 2015. aasta eest arvestatava kindlustusosaku suurus alla 1.
Näide 3. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 870 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 0,898.

Kokkuvõte
Aasta kindlustusosak võrdub 1-ga, kui sinu tuludelt tasutud sotsiaalmaksu aastasumma on võrdne vabariigi keskmiselt palgalt tasutud sotsiaalmaksu aastasummaga.

Kindlustusosak on suurem kui 1, kui sinu aastas saadud tulult tasutud sotsiaalmaks on suurem riigi keskmiselt palgalt tasutud sotsiaalmaksust sellel aastal.

Näide 4. Anu on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani suure asutuse direktorina. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Kuna Anu palk oli suurem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosa suurus 17 aasta eest on Anul 32,456.

Kindlustusosak on väiksem 1-st, kui tasutud sotsiaalmaks on väiksem keskmise palga pealt tasutud sotsiaalmaksust aastas.

Näide 5. Toomas on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani nooremmüüjana elektroonikapoes. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Toomasel on pensionikindlustusstaaži 17 aastat. Kuna Toomase palk oli väiksem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosaku suurus 17 aasta eest on Toomasel 14,567.

Täpsemalt pensioni arvutamisest.
Oma osaku suurust saad kontrollida registriteatiselt.

 

 
all web industry