Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Elatisabi
Kohtumenetlusaegne elatisabi
Täitemenetlusaegne elatisabi
Täitemenetlusaegse elatisabi KKK
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kohtumenetlusaegne elatisabi

print

Kui soovid taotleda elatisabi, siis pöördu esmalt elatisnõudega kohtusse. Rohkem infot kohtusse pöördumise kohta saad SIIT.

Pärast kohtusse pöördumist esita 45 päeva jooksul taotlus sotsiaalkindlustusametile. Taotlusega koos esita isikut tõendav dokument, makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus. Samuti märgi elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimaluse korral ka aadress.

2017. aastast maksame elatisabi kuni 150 päeva ning ühes kuus makstava elatisabi suurus on 100 eurot. Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi saamiseks peab olema kohus väljastanud lapse kasuks kohtumääruse.

Alaealise lapse eest esitab elatisabi taotluse tema seaduslik esindaja. Seaduslikuks esindajaks saab olla lapse vanem või eestkostja, sealhulgas ka juriidiline isik. Täisealine laps saab taotluse esitada ise.

Enne 150 päeva möödumist lõpetame kohtumenetlusaegse elatisabi maksmise, kui
• hagi tagamise määrus on tühistatud;
• elatisnõude kohtumenetlus on lõpetatud;
• ilmneb, et elatisabi maksmise alused ei olnud või ei ole enam täidetud;
• võlgnik täidab ülalpidamiskohustust ning maksab lapsele elatist ulatuses, mis kohtumäärus talle ette näeb;
• võlgnik või laps on surnud.

Kõige lihtsam viis on taotlust esitada riigiportaalis www.eesti.ee

Digitaalselt allkirjastatud taotluse saad esitada ka elektroonselt ja saata e-posti aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee.

Taotluse saad esitada ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes või saataposti teel aadressile Tallinna 30, 44311, Rakvere.

Kohtumenetlusaegse elatisabi taotlus     *.rft       *.pdf   
 

 
all web industry