Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kohtuniku pension

print

Kohtuniku vanaduspensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

• sa oled kohtunikuna töötanud pärast 1991. aasta 31. detsembrit ja sa olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat;

• sa olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat;

• sa oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ja sa olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime;

• sa olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime;

• kui sul on tuvastatud 100%, 90% või 80%-line püsiv töövõime kaotus, on sul õigus taotleda kohtuniku vanaduspensionit kuni 2016. aasta 1. juulini kehtinud korra alusel.


Kohtuniku väljateenitud aastate pension

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

• sa oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ning sa oled 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat;

• sa olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ning sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat.

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamine ei sõltu kohtuniku vanusest.

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni suurus on 75% tema viimasele ametikohale vastavast ametipalgast.
 

 
all web industry