Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Korduma kippuvad küsimused

print

Klikkides küsimusele näete vastust.

Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi lepingust

Korduma kippuvad küsimused Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu kohta (rtf)

Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni lepingust

Korduma kippuvad küsimused Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu kohta (rtf)

Pensionisaajatele

Millal tekib õigus vanaduspensionile?

Kas pensionistaaži hulka arvatakse lapse kasvatamise ja kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppimise aeg?

Kas pensionilt peetakse kinni tulumaksu?

Mida teha juhul, kui tööraamat on kadunud ja tööandjat või tema õigusjärglast enam ei eksisteeri?

Miks töövõimetuspensioni saajale ei arvestata juurde pensionilisa laste kasvatamise eest?

Kuidas laste arv perekonnas mõjutab õigust riiklikule pensionile?

Kellel tekib õigus pensionilisale lapse kasvatamise eest?

Pensionite ja toetuste kättetoimetamise teenus ja hind aastatel 2017-2018


Lastega peredele

Miks lapsetoetus mõnikord väheneb?

Kas vanemahüvitise saamise ajal võib tulu teenida?

Millise aja eest makstakse vanemahüvitist?

Kui suur on vanemahüvitis ja kuidas see arvutatakse?

Kas vanemahüvitise arvutamisel läheb arvesse ka välismaal teenitud palk?

Kuidas vahetada vanemahüvitise saajat?

Mis on vanemahüvitise enammaks?

Kuidas makstakse vanemahüvitist laste järjestikuste sündide korral?

Kuidas arvutatakse vanemahüvitis emale, kes hüvitise määramisele eelnenud aastal töötas üksnes mõnel kuul ning ülejäänud kuudel ta ei saanud tulu?

Laps on 16-aastane ja lõpetas põhikooli, kas tal on jätkuvalt õigus saada lapsetoetust ja koolitoetust?

Lapsinvaliidsuse tagasiulatuvalt tuvastamine.

Kas lapsepuhkuse päevad peab võtma kõik korraga välja või võib neid võtta mitmes osas?

Mis dokumentatsioon tõestab õigust lapsetoitmise vaheaegadele ja kas kusagil on kirjas maksimaalne lubatud aeg nimetatud vaheaegadeks?

Kas lapsetoitmise vaheaegade, lisapuhkepäevade, pikendatud puhkuse ja lapsepuhkuse eest makstud summade kohta võib leida kuskilt blanketi?

Kellel on õigus lapsepuhkusele ja kui suur on lapsepuhkuse tasu?

Kui suur on isapuhkuse tasu ja kas isapuhkust saab mitmelt tööandjalt korraga?

Kas töötajal on õigus lapsepuhkusele kui laps on saanud 14-aastaseks?

Mitu lapsepuhkuse päeva on õigus saada vanemal, kes kasvatab 18-aastast puudega last?

Kas töötajal on õigus kasutada puudega lapse eest saadavat lapsepuhkust korraga?

Millal aegub lapsepuhkuse nõue? 

Mitu päeva lapsepuhkust on mul õigus saada, kui töötan mitme tööandja juures?

Kas isapuhkust saab kasutada ka mitme tööandja juures korraga?

Kas puudega lapse vanema puhkust saab kasutada ka mitme tööandja juures korraga?
 

Puuetega inimestele

Kuidas puudega inimene peab tõendama tasuta sõiduõigust ühistranspordis?

Kes võib taotleda püsiva töövõimetuse tuvastamist?

Paljudes kohtades ei tunnustata oranži puudega isiku kaarti, kui soovin osta soodustuspiletit puudega lapsele. Miks?
 

Kellele on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus mõeldud?

Mis muutus 2016. aastal sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteemis?

Mis vahe on rehabilitatsiooni programmil, tegevuskaval ja rehabilitatsiooniplaanil?

Millisel juhul tuleb juhtumikorraldaja minu juurde koju?

Kui esitasin sotsiaalse rehabilitatsiooni taotluse enne 2016. aastat, siis kas ja kuidas
1. jaanuaril 2016 jõustunud muudatused mind mõjutavad?

Kui mul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan ning mulle osutati eelmisel aastal selle alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid, siis kuidas jõustunud muudatused mind mõjutavad?

Miks nüüd viiakse läbi teenuse vajaduse hindamist ning mida see teenuse taotlejate jaoks tähendab?

Mida endast kujutab rehabilitatsioonivajaduse hindamine puudega inimese jaoks?

Mida pean tegema, kui olen hindamisel saanud teenuste kasutamise võimaluste kohta eitava otsuse?

Kui mul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan ja saan tänavu 16-aastaseks, kas saan siis teenuseid laste või tööealiste sihtgrupi reeglite alusel?

Miks ma ei saa sotsiaalse rehabilitatsiooni raames massaaži ja ravivanne? Kuidas neid saab?

Kui mulle on määratud töötukassas osaline või puuduv töövõime kas saan kasutada 35 kalendripäeva põhipuhkust?

Tööandjatele

Kuhu tuleb esitada Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlemiseks?

Mida peab tegema tööraamatu üleandmiseks Sotsiaalkindlustusametile?

 

 

 

 

 
all web industry