Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Korduvad taotlejad, kelle ekspertiisi tähtaeg on 2017 või hiljem
Taotlused ja infomaterjalid
Abiks sotsiaaltöötajale
Kaitstud töö
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Küsimused ja vastused
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Töövõime hindamine alates 1. jaanuar 2017

print


Alates 1. jaanuarist 2017. a hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ja seda teeb Eesti Töötukassa. Lisainfot töövõime hindamise kohta leiab aadressilt www.tootukassa.ee.

Töövõime hindamiseks tuleb esitada töövõime hindamise taotlus korduvekspertiisi tähtajal Eesti Töötukassale:
1. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1–1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
2. Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
3. saates enda poolt täidetud taotluse Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel. Taotluse vorm on aadressil https://www.tootukassa.ee/content/ toovoimereform/toovoime-hindamine.

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitada vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.
Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eesti Töötukassa teeb otsuse töövõime kohta ekspertarsti arvamuse põhjal.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotluse. Osalise töövõime või puuduva töövõime puhul on inimesel õigus saada töövõimetoetust.
Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda siit: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

Puude raskusastet saab taotleda koos töövõime hindamisega Eesti Töötukassas. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetust määrab Sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamisest ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusest saate lähemalt lugeda siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/
 

 

 

Puude raskusastme korduv taotlemine alates 1. jaanuar 2017

print


Puude raskusastme taotlus tuleb esitada korduvekspertiisi taotlemise kuu 5-20. kuupäeval Sotsiaalkindlustusametisse. Taotluse esitamiseks on kolm võimalust:
1. saates täidetud taotluse Sotsiaalkindlustusametisse e-posti või posti teel. Taotluse vormi leiab aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid.
Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee; või
2. Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Koos puude raskusastme tuvastamisega on soovi korral võimalik taotleda ka töövõime hindamist esitades taotluse kas Sotsiaalkindlustusametile või Eesti Töötukassale:
1. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1-1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
2. Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
3. enda poolt täidetuna Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel.

Taotluse vorm aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine
Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitage vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.

Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eksperdi arvamuse põhjal teeb Töötukassa otsuse inimese töövõime kohta.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotlus, mis on leitav https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus. Osalise töövõime või töövõime puudumisel on inimesel õigus saada töövõimetoetust.

Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.


 

 

Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme korduv taotlemine alates 1. jaanuar 2017

print

Alates 1. jaanuarist 2017. a hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ja seda teeb Eesti Töötukassa. Lisainfot töövõime hindamise kohta leiab aadressilt www.tootukassa.ee.

Töövõime hindamiseks tuleb esitada töövõime hindamise taotlus korduvekspertiisi tähtajal Eesti Töötukassale:
1. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1–1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
2. Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
3. saates enda poolt täidetud taotluse Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel. Taotluse vorm on aadressil https://www.tootukassa.ee/content/ toovoimereform/toovoime-hindamine.

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitada vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.

Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eesti Töötukassa teeb otsuse töövõime kohta ekspertarsti arvamuse põhjal.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotluse. Osalise töövõime või puuduva töövõime puhul on inimesel õigus saada töövõimetoetust.
Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda siit: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

Puude raskusastet saab taotleda koos töövõime hindamisega Eesti Töötukassas. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetust määrab Sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamisest ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusest saate lähemalt lugeda siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/

 

 
all web industry