Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised
Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised
Hüvitise taotlejale
Hüvitise saajale
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised

print

Mis on kuriteoohvri riiklik hüvitis?

Kuriteoohvri riiklikku hüvitist maksame siis, kui oled saanud meie riigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel kannatada. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras toime tulla.
Ohvriabi teenus võimaldab hüvitada sulle psühholoogilise abi kulud kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses.

Varalisest kahjust saame hüvitada sulle 80%, kuid mitte üle 9590 euro.
Hüvitame sulle kurjategija tekitatud kahju ja meil on õigus raha kahju tekitajalt tagasi küsida. Sama kahju eest ei saa sa hüvitist nõuda meilt ja kurjategijalt.

Mis on vägivallakuritegu?

Vägivallakuriteoks loetakse kuritegu, mille tagajärg on raske tervisekahjustus või surm.
 

 
all web industry