Küsi - vastame!

Olete meie küsimuste ja vastuste rubriigis. Allpool on toodud Sotsiaalkindlustusametile kõige sagedamini esitatud küsimused.

Korduma kippuvad küsimused

Kui Te ei leidnud oma küsimusele vastust, siis palun esitage oma küsimus siin:  
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

NB! Teie isikuandmeid sisaldavat teavet  saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja  või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.
Selleks tuleb esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel võib omakäeliselt  allkirjastatud taotluse saata postiga Sotsiaalkindlustusametile (
kontaktid ).

Tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt terviseandmed) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüpteeritult või tähtkirjaga.

Teabenõude esitamine 
 

Dokumentide menetlustähtajad