Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Sünnitoetus
Lapsendamistoetus
Elluastumistoetus
Lapsetoetus
Lapsehooldustasu
Üksikvanema lapse toetus
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus
Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
Lasterikka pere toetus
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
Vanemahüvitis
Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Elatisabi
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lapsehooldustasu

print

NB! Hoolimata sellest, et lapsehooldustasule tekib sul õigus alles pärast vanemahüvitise maksmise lõppu, soovitame taotleda esmase taotlusega kõik lapse sünniga kaasnevad toetused, sealhulgas lapsehooldustasu. Nii saame hiljem alustada automaatselt lapsehooldustasu maksmist.

Lapsehooldustasu maksame ühele vanemale. Sul on õigus saada lapsehooldustasu, kui kasvatad
• kuni kolmeaastast last – 38.36 eurot kuus iga kuni kolmeaastase lapse kohta;
• kuni kolmeaastasele lapsele lisaks veel kolme- kuni kaheksa-aastast last – 19.18 eurot kuus iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta;
• kolme- või enamalapselises perekonnas kolme või enamat lapsetoetust saavat last – 19.18 eurot kuus iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta.

Kui laps saab 8-aastaseks esimeses klassis, maksame lapsehooldustasu esimese klassi lõpuni ehk 31. augustini. Kui laps saab 8-aastaseks teises klassis või kui ta ei õpi, maksame lapsehooldustasu sünnipäeva kuu lõpuni.

Ajal, mil saad sünnitus- või lapsendamishüvitist, ei maksa me lapsehooldustasu selle lapse eest.

Kui saad vanemahüvitist, siis samal ajal ei maksa me sulle lapsehooldustasu ühegi lapse eest.

Lapsehooldustasule on eelis vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Lapsehoolduspuhkuse saab vormistada tööandja juures. Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Lapsehoolduspuhkusel saab olla lapsevanema asemel ka mõni teine isik, siis on sellel isikul õigus lapsehooldustasule 38.36 eurot lapse kohta kuus, kuid kokku mitte rohkem kui 115.08 eurot kuus.

Lapsehooldustasu saaja eest maksab riik sotsiaalmaksu ja seega on sul lapsehooldustasu saamise perioodil olemas ravikindlustus.

Näide. Peres on kolm last, 2-aastane, 3-aastane ja 6-aastane. Perele makstakse lapsetoetust 200 eurot kuus. Lapsehooldustasu makstakse 38,36 eurot esimese lapse eest ja teise ja kolmanda lapse eest 19,18 lapse kohta. Kokku saab pere lapsetoetust ja lapsehooldustasu 276,72 eurot kuus.

 

 
all web industry