Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Sünnitoetus
Lapsendamistoetus
Elluastumistoetus
Lapsetoetus
Lapsehooldustasu
Üksikvanema lapse toetus
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus
Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
Lasterikka pere toetus
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
Vanemahüvitis
Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Elatisabi
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lapsetoetus

print

Igal perel on õigus saada lapsetoetust kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, maksame lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

Kui su laps õpib Eestis, ei ole tõendit õppimise kohta esitada vaja. Jätkame toetuse maksmist uuel õppeaastal Eesti Hariduse Infosüsteemist saadud sinna koolide esitatud andmete alusel. Kui õppeaasta alguses ei ole info lapse õppimise kohta peretoetuse väljamaksmise kuupäevaks infosüsteemi jõudnud, maksame lapsetoetuse välja esimesel võimalusel pärast info laekumist.

Välisriigis õppiva lapse andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis ei ole ja sul tuleb esitada meile iga aasta koolitõend lapse õppimise kohta.

Lapsetoetuste summa arvutatakse peres kasvavate lapsetoetust saavate laste arvu järgi, mitte laste sünnijärjekorra alusel.

Toetuse suurus on
• pere esimese ja teise lapse kohta 50 eurot kuus
• pere kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 eurot kuus

Näide. Peres on kolm last: 4-aastane, 10-aastane ja 17-aastane, kes õpib gümnaasiumis. Perele makstakse lapsetoetust 50 eurot esimese ja teise lapse eest ja 100 eurot kolmanda lapse eest, kokku 200 eurot. Perre sünnib uus laps. Edaspidi on peres 4 last ja toetust makstakse 50 eurot 10- ja 17-aastase lapse eest ning 100 eurot 4-aastase ja sündinud lapse eest, kokku 300 eurot.
 

 
all web industry