Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lastekaitse üksus

print

Lastekaitse üksus on riiklik rakendusüksus, mis loodi 01.01.2016 selleks, et suurendada riigipoolset tuge kohalikele omavalitsustele nende lastekaitsealaste ülesannete täitmiseks, ühtlustada ja tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti kohalikul tasandil ning arendada välja riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteem.

Lastekaitse üksuses täidame lastekaitseseadusega sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid.
Lastekaitse korraldamisel:
• viime ellu riiklikku lastekaitsepoliitikat,
• rakendame riiklikke strateegiaid,
• koordineerimine valdkondadeülest lastekaitsealast ennetus- ja koostööd.

Lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamisel:
• korraldame lastekaitsealast teavitustegevust,
• kogume lastekaitsealast statistikat,
• korraldame rahvusvahelist lapsendamist,
• korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist,
• pakume ööpäevaringse telefoninõustamise teenust lastega tegelevatele spetsialistidele abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks,
• pakume ööpäevaringse lasteabitelefoni teenust 116 111, www.lasteabi.ee.

Kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel:
• nõustame lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel,
• abistame lastekaitse juhtumite lahendamisel ja lapsele või perele sobivate meetmete leidmisel;
• vahendame rahvusvahelisi üksikjuhtumeid.


Lastekaitse üksuse piirkondlikud üksused paiknevad neljas Eesti linnas - Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus.

Piirkondlike üksuste tööpiirkonnad on:
Põhja piirkond Harju, Rapla ja Järva maakond
Lõuna piirkond Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga ja Viljandi maakond
Lääne piirkond Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond
Ida piirkond Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond

Lastekaitse üksuse koosseisu kuuluvad lastekaitse üksuse juht, nõunikud, peaspetsialistid, juhtumikonsultandid ja mitmete projektide meeskonnad.

Lastekaitse üksuse kontaktandmed 

Infomaterjal Laste heaolu ja õiguste kaitse

 

Lastekaitse üksuse sümboolika

Meie sümboolikaks on KIIGEPUU, mis sümboliseerib lapse heaolu, perekonna vastutust lapse kasvamisel ja arenemisel ning riigi poolset valdkondade ülest koostööd lapse heaolu ja õiguste kaitsmisel.

 

 

 

 

 
all web industry