Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Muud blanketid

print

Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm   *.docx     *.pdf

Erimenetluse taotluse vorm    *.docx     *.pdf

Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga      *.docx

Puudega isiku kaardi taotlus riigiportaalis eesti.ee

Puudega isiku kaardi taotlus      *.rtf      *.odt    *.pdf         

Matusetoetus    *.rtf         *.pdf

Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus      *.rtf      *.odt      *.pdf

Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmete esitamine      *.xls    *.ods

Represseeritu tunnistuse taotlus      *.rtf      *.odt      *.pdf

Represseeritu toetuse taotlus     
     *.odt         *.pdf      

Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm)      *.rtf            *.pdf

Avaldus vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele          *.rtf     *.odt     *.pdf 

Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm     *.rtf     *.docx     *.pdf 

Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks      *.rtf          *.pdf 

Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitise taotlemiseks      *.rtf          *.pdf

Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks        *.xls         *.pdf

Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks      *.rtf     *.odt     *.pdf 

Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks    *.rtf          *.pdf

Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni - 
  *.xls     *.ods     *.pdf 

Selgitus riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni -    *.rtf     *.odt     *.pdf 
 

Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks    *.rtf     *.odt     *.pdf          

Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta     *.doc      *.odt     *.pdf    

Avaldus garantiikirja väljastamiseks ravi maksumuse tasumise kohta   *.doc       *.pdf

01.05.2013 täiendati Eesti riiklikku pensionikindlustuse seadust sättega, mis kohustab Eestist väljaspool elavat pensionisaajat iga aasta 1. märtsiks esitama tõendi elusoleku kohta. Kui Teie elukoht on väljaspool Eestit, seetõttu palume ajavahemikul 1. detsembrist 1. märtsini esitada Sotsiaalkindlustusametile elukohariigi pädeva ametiasutuse poolt kinnitatud tõend. Pädevaks ametiasutusteks võivad olla Teie elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemi asutused või pensioniamet või kohaliku omavalitsuse asutused või notar. Elusolekutõendi võib asendada ka residentsustõendiga, mis on välja antud elukohajärgse maksuameti poolt. Tõendi palume saata aadressil:
Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn
ESTONIA
Elusoleku tõendi tähtajaks esitamata jätmise korral peatame pensioni maksmise alates 01.04. Juhul, kui esitate elusoleku tõendi tähtajast hiljem, jätkame pärast tõendi saabumist pensioni maksmist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et nimetatud tõend tuleb edaspidi esitada igal aastal hiljemalt 1. märtsiks.

Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta    *.pdf       Tõendi kaaskiri   *.pdf

Dokumentide saamise avaldus    *.rtf          *.pdf

Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)      *.rtf         *.pdf

 

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus     *.docx      *.rtf      *.pdf

Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus     *.docx     *.odt        *.pdf

Avaldus teenuse kliendi sõidukulude hüvitamiseks          *.docx       *.pdf

Avaldus teenuse kliendi sõidukulude hüvitamiseks     (must-valgena)      *.docx      *.pdf

 

 

 

 

 
all web industry