Olümpiavõitja riiklik toetus


Olümpiavõitja riiklikku toetust määratakse ja makstakse isikule, kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki.

Toetust saab taotleda:
vanuse alusel – kümme aastat enne vanaduspensioniea saabumist või
püsiva töövõimetuse alusel – alates püsiva töövõimetuse tuvastamisest, kui töövõime kaotus on vähemalt 40 protsenti.

Paraolümpiamängudel olümpiavõidu saavutanud isik võib taotleda toetust ainult vanuse alusel.

Toetuse suurus

Vanuse alusel makstava toetuse suurus on 650 eurot kuus.

Püsiva töövõimetuse alusel makstava toetuse suuruseks on töövõime kaotusele vastav protsent toetuse määrast.

Toetuse taotlemine

Avaldus toetuse taotlemiseks esitatakse Sotsiaalkindlusametile. Avaldusele lisatakse vastavalt kas rahvusliku olümpiakomitee või paraolümpiakomitee teatis.
Sotsiaalkindlustusamet vaatab toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast.