Õppelaenude kustutamine

Alates 2009. aasta 1. juulist uusi õppelaenu kustutamise taotlusi enam vastu ei võeta!
 
Inimesed, kelle suhtes on juba tehtud õppelaenu kustutamise otsus, õiguslik olukord ei muutu, nende õppelaenu kustutamist jätkatakse kustutamisotsuses määratud ulatuses ja korras.

Inimestele, kes lõpetavad õpingud või kellel sünnib laps pärast 2009. aasta 30. juunit või kes ei ole taotlust esitanud enne 1. juulit 2009. a, õppelaenu osalise kustutamise võimalus enam ei laiene.