Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pension ja töötamine

print

Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist või tegutsemist ettevõtjana.
Üldjuhul ei ole töötamine takistuseks pensioni saamisel. Vanaduspensioni ea saabumisel võid jätkata töötamist, saades samal ajal töötasu ja pensionit.

Erandid:

Ennetähtaegset vanaduspensionit ei maksta töötamise ajal. Vanaduspensioni ea saabumisel makstakse ennetähtaegset vanaduspensionit ka töötamise korral.

Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad töötada ja saada pensionit samaaegselt lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal ajal saada pensionit ja töötasu.

Soodustingimustel vanaduspensioni saajad loetelu 1 ja 2 alusel ei tohi töötada soodustust andval kutsealal. Vanaduspensioni ea saabudes on soodustingimustel vanaduspensioni saajatel õigus jätkata töötamist soodustust andval kutsealal ja saada samal ajal pensionit.

Väljateenitud aastate pensioni maksmise peatame, kui pensionisaaja jätkab töötamist kutsealal, mille alusel on talle pension määratud. Töötamise jätkamisel kutsealal, mis ei anna õigust saada väljateenitud aastate pensionit, maksame pensionit täies ulatuses.
Politsei-, vangla- ja päästeametnikud tohivad jätkata töötamist erialasel tööl ja saada väljateenitud aastate pensionit.
 

 
all web industry