Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni määramiseks vajalikud dokumendid
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensioni määramiseks vajalikud dokumendid

print

Koos pensioniavaldusega esita järgmised dokumendid:

• isikut tõendav dokument (klienditeeninduses isiku tuvastamiseks);
• tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiiviteatis, tööleping, käskkiri, korraldus jne);
• kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom;
• sõjaväepilet;
• lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit;
• abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit;
• foto (3 x 4 cm) pensionitunnistuse jaoks;
• arvelduskonto number, kuhu soovid pensionit saada.

Esitada saad vaid need dokumendid, mis sul olemas on. Näiteks kui sa ei ole sõjaväes käinud, siis sõjaväepiletit esitama ei pea.
Palun esita originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad. Kui mõni dokument puudub ja seda on keeruline leida, siis konsulteeri meie klienditeenindajaga. Saame teha päringu arhiivi või asutusse, kust võib leida sinu pensionistaaži kohta andmeid. Päringud arhiividesse on tasulised. Tasu suurus sõltub konkreetse arhiivi hinnakirjast ja selle maksab pensioni taotleja.

Pensioni taotlemisel sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba. Välisriigi kodaniku puhul kontrollime rahvastikuregistrist elamisloa või elamisõiguse olemasolu ja selle kehtivust.

 

 
all web industry