Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensioni suuruse arvutamine

print

Pension koosneb kolmest osast

1) Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni baasosa 153,30 eurot.

2) Pensioni staažiosa sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni aastahinne 5,514 eurot.

3) Pensioni kindlustusosa sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2016 on pensioni aastahinne 5,514 eurot.Näide 1.
Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub.
Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 82,71 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot ja staažiosa 82,71 eurot ning saame pensioni suuruseks 236,01 eurot.


 

Näide 2.
Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 137,85 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 55,14 eurot.
Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot, staažiosa 137,85 eurot ja kindlustusosa 55,14 eurot. Pensioni suurus on 346,29 eurot.

 


 

Näide 3.
Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 153,30 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 165,42 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 5,514, mis teeb kokku 165,42 eurot.
Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 153,30 eurot, staažiosa 165,42 eurot ja kindlustusosa 165,42 eurot. Pensioni suurus on 484,14 eurot.
  

Vanaduspensioni ehk I samba kalkulaator Pensionikeskuse lehel http://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/

 
all web industry