Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensioni tulumaksustamine

print

Pensionid kuuluvad samuti tulumaksuga maksustamisele. Kuid teatud osa pensionist on maksuvaba.
2016.aastal oli pensionist tulumaksuvaba osa suurus 225 €
2017.aastal on pensionist tulumaksuvaba osa suurus 236 €
Pensioni tulumaksuvabastus arvestatakse sinu pensionist automaatselt – ilma sellekohase avalduseta.

Lisaks saame pensioni väljamaksmisel arvestada üldise tulumaksuvaba osaga, millele on õigus kõigil tulu teenivatel inimestel.
2016.aastal oli üldise tulumaksuvaba osa suurus 170 €
2017.aastal on üldise tulumaksuvaba osa suurus 180 €
Üldise tulumaksuvaba osaga arvestamiseks pensioni väljamaksul, tuleb sul esitada sellekohane avaldus.

Seega, kui sa ei tööta ja oled meile esitanud üldise tulumaksuvaba osaga arvestamiseks avalduse, oli sinu pension maksuvaba
2016.aastal 395 € (225 + 170) ulatuses
2017.aastal 416 € (236 + 180) ulatuses

Kui su pensioni suurus ei ületa summaarset tulumaksuvaba osa, ei kuulu sinu pension tulumaksuga maksustamisele.

Näiteks: Malle pensioni suurus on 395 € kuus ja ta on esitanud meile tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse. Malle pension ei kuulu maksustamisele ja talle makstakse pension välja täies ulatuses.

Kui sinu pension on suurem kui summaarne tulumaksuvaba osa, siis kuulub maksuvaba osa ületav pensioniosa maksustamisele tulumaksuga 20% ulatuses.

Näiteks: Mati pensioni suurus on 450 € kuus ja ta on esitanud meile tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse. Mati pensioni kuulub tulumaksuga maksustamisele:
2016.aastal 450 – 395 = 55 → 55 x 0,20 = 11,00 (tulumaks) → 450 – 11,00 = 439,00 (väljamakstav pension)
2017.aastal 450 – 416 = 34 → 34 x 0,20 = 6,80 (tulumaks) → 450 – 6,80 = 443,20 (väljamakstav pension)

Kui sa töötad, siis töötava pensionärina pead sa valima, kas soovid üldise maksuvaba osaga arvestamist pensionilt või töötasult. Mõlemalt summalt seda teha ei saa. Topelt saadud maksuvabastuse korral tuleb hiljem maksu- ja tolliametile liigselt saadud summa tagastada.

Tulumaksuvaba osaga arvestamise avaldus esitatakse üks kord ja iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.

Kui sa kasutad internetti, siis saad tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse esitada riigiportaalis eesti.ee, sisenedes ID-kaardiga, Mobiil-IDga või panga kaudu. Avalduse blankett on kättesaadav ka meie kodulehel, selle võib saata digiallkirjastatult e-postiga, saata postiga või tuua ise klienditeenindusse.

Tuludeklaratsioon

Inimesel ei ole kohustust esitada avaldust igakuiseks üldise maksuvaba miinimumi arvestamiseks. Alati võib valida tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse maksu- ja tolliametile üks kord aastas. Abielupaar võib esitada tuludeklaratsiooni ühiselt.
Millal on kasulikum esitada ühine deklaratsioon? Näiteks siis, kui ühe abikaasa pension on alla maksuvaba miinimumi ja temalt ei ole tulumaksu kinni peetud ning teise abielupoole pension on üle 395 € (2017 – 416 €) ja temalt on tulumaks kinni peetud. Ühise deklaratsiooni esitamisel tekib võimalus tulumaksu tagasi saada.
 

 
all web industry