Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensionilisa laste kasvatamise eest
Pensionilisa represseeritule ja tuumakatastroofi likvideerijale
Pensionilisa ametnikule
Pensionilisa päästeteenistujale
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensionilisa laste kasvatamise eest

print

Pensionilisa kahe aastahinde suuruses maksame, kui sinu laps on sündinud ajavahemikus 31. detsembrist 1980 kuni 31. detsembrini 2012 ning sa oled teda kasvatanud vähemalt kaheksa aastat ning tema eest ei ole arvestatud pensionistaaži.

Pensionilisa laste kasvatamise eest saab juurde järgmistele pensionitele:
• vanaduspensionile (sh. ennetähtaegsele vanaduspensionile ja edasilükatud vanaduspensionile)
• soodustingimustel vanaduspensionile
• töövõimetuspensionile, mis on arvutatud pensionäri tegeliku pensionistaaži alusel
• toitjakaotuspensionile, kuid seda vaid juhul, kui pensioni suurus on arvutatud toitja pensionistaaži alusel ning kui pensioni saaja vastab pensionilisa saamise tingimustele.

Pensionilisa laste kasvatamise eest makstakse vaid ühele lapse kasvatajale, kelle pensioniõigusliku staaži hulka ei ole arvestatud pensionistaaži 2 aastat iga lapse kohta.

Näide 1. Peeter ja Inga on abielus. Neil on kolm last. Esimene laps Katrin sündis 1979., teine laps Kristiina sündis 1984. ja kolmas laps Tiit sündis 1992. aastal. Kui Inga läks pensionile, siis tema pensionistaaži hulka arvestati 2 aastat Katrini kasvatamise eest ja 2 aastat Kristiina kasvatamise eest. Tiidu kasvatamise eest saab Inga pensionilisa, sest Tiidu kasvatamine toimus pärast 1991. aastat.

Näide 2. Toomas ja Helvi olid abielus. Toomas sai vanaduspensionit ja Helvi rahvapensionit. Neil ei olnud ühiseid lapsi. Helvil on kaks täiskasvanud last eelmisest abielust. Nende laste kasvatamise eest ei ole Helvi saanud pensionistaaži. Lapsed on sündinud pärast 1991. aastat.
Toomas suri. Kuna Helvi oli olnud kogu oma elu koduperenaine ja sai rahvapensionit, siis taotles ta Toomase surma järel toitjakaotuspensionit. Helvile määrati toitjakaotuspension Toomase staaži alusel. Lisaks toitjakaotuspensionile sai Helvi pensionilisa oma kahe lapse kasvatamise eest, sest Helvi ise vastas pensionilisa saamise tingimustele.

Kui samade laste suhtes on mitmel inimesel õigus pensionilisale, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kes seda õigust kasutab. Kokkulepe peab olema kirjalik, vaata leht „blanketid“.

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist arvutatakse täiendavalt veel ühe pensioni aastahinde suuruses pensionilisa ühele lapse kasvatajale iga lapse kohta, kes on sündinud enne 2013. aasta 1. jaanuari ning keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat. Pensionilisa saamiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus ja teise õigustatud isiku kirjalik nõusolek.

Isikule, kes 2018. aasta 1. jaanuari seisuga on pensionisaaja ja kelle pensioniõigusliku staaži hulka on juba arvatud laste kasvatamise aeg (2 aastat iga lapse kohta), makstakse samade laste eest täiendavalt pensionilisa ühe aastahinde väärtuses ka ilma avalduseta.
 

 
all web industry