Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensioniõiguslik staaž
Pensionikindlustusstaaž
Kindlustusosak
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensioniõiguslik staaž

print

Pensioniõigusliku staaži (kuni 31.12.1998) hulka arvatakse järgmised tegevused:

1. töötamine;
2. töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana, kui maksid sotsiaalmaksu;
3. teenistus Eesti kaitseväes;
4. õppimine kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis statsionaarses õppes;
5. väikelapse eest hoolitsemine kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (ühele lapse kasvatajatest);
6. lapse kasvatamine vähemalt kaheksa aastat (ühele lapse kasvatajatest kaks aastat iga lapse kohta);
7. tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolitusel osalemine ja aeg, mil said töötu abiraha;
8. I grupi invaliidi või alla 18-aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine;
9. loomeliitude ja kutseühingute liikmena tegutsemine;
10. töötamine talus, kui talu oli maksude maksmisest vabastatud;
11. tingimisi vabadusekaotusega karistatud isikuna kohustuslikus korras töötamine, vabadusekaotuseta paranduslikel töödel töötamine või ravi- ja tööprofülaktooriumis töötamine.

Laste kasvatamine

Lapse kasvatajad lepivad omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada:
• väikelapse eest hoolitsemise eest kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni
• lapse kasvatamise eest (8 aastat).
Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek.

Näide 1. Toomas ja Hilja ei olnud abielus, mõlemad olid kahekümnendates eluaastates ja neil sündis tütar Maarika. Sünnitunnistusse on Toomas kantud Maarika isana. Tütre kaheaastaseks saamisel lahkus Toomas pere juurest. Täna taotleb Hilja pensionit. Taotlusele tuleb lisada Toomase nõusolek, et Maarika kasvatamine läheb Hilja staaži hulka.

Näide 2. Peeter ja Liivia olid abielus ning neil oli kaks last – Piia ja Pille. Gunnar ja Kersti olid abielus ning neil oli samuti kaks last – Lauri ja Laura. Aastad läksid, elud muutusid ning Gunnar lahutas oma esimesest abikaasat Kerstist ning abiellus Liiviaga, kes oli äsja oma abikaasast Peetrist lahku läinud. Liivia lapsed esimesest abielust Pille ja Piia ning Gunnari noorem laps Laura, kes oli isa uuesti abiellumise ajal 7 aastane, kasvasid Liivia ja Gunnariga.
Täna läheb Liivia pensionile. Ta on saanud Peetrilt nõusoleku Piia ja Pille kasvatamise staaži arvamiseks oma staaži hulka. Kuna Liivia on kasvatanud 8 aastat Gunnari nooremat last Laurat ning olnud sellel ajal Laura isa Gunnariga abielus, siis mõlema bioloogilise vanema nõusolekul (Gunnari ja Kersti nõusolekul) saab ta samuti Laura kasvatamise staaži endale.

Teenimine nõukogude armees

Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990, kui sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.

Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg endise Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990 eeldusel, et kõik järgnevad tingimused on täidetud:

• sind suunati teenistusse Eestist
• sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži
• mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit

või

• sa elasid enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis
• sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži
• mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit.
 

 
all web industry