Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste väljamaksmine
Muudatused sinu isikuandmetes
Vanemahüvitise tulumaksustamine
Vanemahüvitis ja töötamine
Perehüvitistest kinnipidamised
Perehüvitiste ümberarvutamine
Perehüvitiste saaja teavitamise kohustus
Perehüvitised vanema surma korral
Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine

print

Sul on õigus perehüvitistest ja kogumispensioni täiendavatest sissemaksete tegemisest loobuda. Selleks esita meile „Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks“ ja märgi avaldusel, millistest toetustest loobud, kui

• kolid Eestist ära,
• laps ei kasva enam sinu perekonnas,
• loobud perehüvitistest teise vanema kasuks.

Avalduse võid esitada elektroonselt, märgistades need read, millistest perehüvitistest loobud.

Meie peatame perehüvitiste maksmise järgmistel juhtudel:

• lapse perest eraldamisel,
• valla- või linnavalitsus on paigutanud lapse asenduskodusse enne kohtumääruse tegemist,
• sina viibid kinnipeetava, arestialuse või vahistatuna kinnipidamisasutuses ilma lapseta,
• posti teel kojukandega makstavad hüvitised on välja võtmata vähemalt kaks kuud,
• sinu perehüvitiste väljamakse on tulnud pangast tagasi vähemalt kaks kuud,
• sinu või sinu lapse suhtes on algatatud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetlus,
• sinu või sinu lapse suhtes on algatatud tagaotsimismenetlus vabaduskaotusliku karistuse kandmisest kõrvale hoidmise tõttu.

Vanemahüvitise maksmise peatame juhul, kui sinu suhtes on jõustunud kohtuotsus ja kinnipidamine on pööratud täitmisele.

Lõpetame perehüvitiste maksmise juhul, kui

• oled esitanud avalduse perehüvitiste lõpetamiseks,
• vahetad elukohta ja asud elama teise riiki,
• sinult on lapse suhtes hooldusõigus ära võetud,
• su laps on antud eeskostele või perekonnas hooldamisele,
• su laps on paigutatud asenduskodusse.
 

 
all web industry