Perehüvitiste saajale

Perehüvitiste maksmise sagedus ja summad 2017. aastal  

Toetuse liik

Maksmise sagedus

Summa eurodes

Sünnitoetus:

     Igale lapsele

     Kaksikute korral (igale lapsele)

     Kolmikute ja rohkemate laste sünnil (igale lapsele)

 

Ühekordne

Ühekordne

Ühekordne

 

320,00

320, 00

1000,00

Lapsetoetus:

    Esimesele ja teisele lapsele

    Kolmandale ja iga järgnevale lapsele

 

Igakuine

Igakuine

 

50,00

100,00

Lapsehooldustasu:

     Kuni 3-aastasele lapsele

     Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab lisaks kuni 3-aastane laps

    Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab 3 ja enam vähemalt 3-aastast lapsetoetust saavat last

 

Igakuine

Igakuine


Igakuine

 

38,36

19,18


19,18


 Üksikvanema lapse toetus

Igakuine

19,18


 
Ajateenija lapse toetus


Igakuine


50,00


 
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus

Igakuine

240,00


 
Lapsendamistoetus

Ühekordne

320,00


 Elluastumistoetus hoolekandeasutuses viibinule ja eestkostel või hooldamisel olnud lapsele

Ühekordne

383,60


 7- ja enamalapselise pere toetus kuni 30.06.2017

Igakuine

168,74


 Lasterikka pere toetus 3 kuni 6 last kasvatavale perele
alates 01.07.2017

Igakuine300,00


 Lasterikka pere toetus 7 või enamat last kasvatavale perele
alates 01.07.2017

Igakuine400,00

Määrad 2017.aastal

Tulumaksumäär

Igakuine

20%

Üldine maksuvaba tulu

Igakuine

180,00
2160,00 aastas

Kuupalga alammäär

Igakuine

470,00