Perehüvitiste taotlejale

Maksame perehüvitisi, et toetada lastega peresid ja laste kasvatamist.

Sul tekib õigus perehüvitistele, kui
• sul on sündinud laps
• oled last kasvatava vanema abikaasa
• oled lapsendanud lapse
• oled hakanud lapsele eestkostjaks
• oled võtnud perekonda hooldamisele lapse
• oled last kasvatav isik
• oled vanem kui 18-aastane iseseisvalt elama asunud õppiv isik

Perehüvitistele tekib õigus, kui sina ja laps elate püsivalt Eestis ja sa oled
• Eesti kodanik
• elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane

Kui sinu elukoht on mitmes riigis, on sul õigus perehüvitistele, kui viibid Eestis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul ehk oled resident tulumaksu seaduse tähenduses.