Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste väljamaksmine
Muudatused sinu isikuandmetes
Vanemahüvitise tulumaksustamine
Vanemahüvitis ja töötamine
Perehüvitistest kinnipidamised
Perehüvitiste ümberarvutamine
Perehüvitiste saaja teavitamise kohustus
Perehüvitised vanema surma korral
Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Perehüvitistest kinnipidamised

print

Kui oleme maksnud sulle perehüvitisi, millele sul õigust ei olnud, siis tuleb need meile tagasi maksta.

Kui sa said vanemahüvitist suuremas summas, kui sul oli õigus saada, võime rohkem saadud summa tasaarvestada sinule makstavast hüvitisest. Seejuures säilitame sulle vähemalt poole vanemahüvitise määrast, 2017. aastal 215 eurot.

Kui vanemahüvitis on lõppenud, saame tasaarvestamist jätkata sulle makstavatest peretoetustest.

Võime enammakstud peretoetused tasaarvestada sulle makstavast vanemahüvitisest või elatisabist. Peretoetustest või elatisabist tasaarvestame 20 protsenti sulle määratud peretoetuste või elatisabi summast.

Kohtutäituri akti alusel oleme kohustatud tegema kinnipidamisi sinu vanemahüvitisest.

Kui oleme teinud sulle ettekirjutuse enamsaadud summade tagasimaksmiseks ja kui sa ei täida ettekirjutust tähtajaliselt, on meil õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks kohtutäiturile. Siis tuleb sul tasuda ka täitemenetluse läbiviimise kulud.
 

 
all web industry