Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Perehüvitiste blanketid

print

Perehüvitiste blanketid

Avalduste esitamine:
1. riigiportaali eesti.ee kaudu: www.eesti.ee
 Peretoetused
 Vanemahüvitis
 Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed/teise vanema nõusolek
 Loobumistaotlus
 Toetuste ja hüvitiste väljamaksuviisi valik/muutmine
 Tulumaksu vabastuse kasutamine

2. digitaalselt allkirjastatult e-postiaadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

3. Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes

4. paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna Sotsiaalkindlustusameti postiaadressile (kontaktandmed)

Avalduste blanketid:

Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste  ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks      *.rtf      *.pdf

Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks      *.rtf      *.pdf

NB! Riigiportaali eesti.ee kaudu on võimalik esitada  teisel vanemal kinnitus, et on teadlik KOPS täiendavate sissemaksete tegemisest lapse teisele vanemale. Selleks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee teisel vanemal oma isikut tõendava dokumendiga ning täita kinnituse andmise osa.

Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks      *.rtf      *.pdf

Avaldus esitatakse juhul, kui soovitakse loobuda peretoetustest, vanemahüvitisest või kohustusliku kogumispensioni täiendavatest sissemaksetest. Loobuda saab toetustest või hüvitistest, mille kohta on eelnevalt tehtud Sotsiaalkindlustusameti poolt määramisotsus.

Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks      *.rtf            *.pdf

Avaldus esitatakse juhul, kui on soov muuta oma pangakontot, kuhu hüvitisi üle kantakse.

Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta      *.rtf      *.odt      *.pdf

Tulumaksu vabastuse kasutamise avalduse peavad esitama isikud, kes soovivad Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavale tulule (pension, kahjuhüvitis või vanemahüvitis) rakendada tulumaksuseaduse §-s 23 sätestatud maksuvabastust, 2016. aastal 170 eurot kuus, 2017. aastal 180 eurot kuus.
Isikud, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse rakendamiseks Sotsiaalkindlustusametile juba varem, kuid soovivad sellest loobuda, näiteks minna tööle ja kasutada seda maksuvabastust tööandja poolt makstavate tulude puhul, peavad sellest Sotsiaalkindlustusametit kirjalikult teavitama.

Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks      *.rtf      *.pdf

Taotlus tuleb esitada Eestis elaval ja Eestis lapsi kasvataval vanemal juhul, kui Eestis peatatakse perehüvitiste (vanemahüvitise või lapsehooldustasu) maksmine selle tõttu, et lapse teisele vanemale maksab perehüvitisi teine EMP riik [1]. Samuti tuleb taotlus esitada ravikindlustatud isiku ülalpeetaval abikaasal.

Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)      *.rtf      *.pdf

Tõend on vajalik esitada juhul kui vanemahüvitise perioodil on isik saanud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, tõendi peab täitma tööandja.


 

 

 
all web industry