Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Töövõimereform ja töövõime hindamine
Püsiv töövõimetus
Puude tuvastamine
Lapse puude tuvastamine
Tööealise inimese puude tuvastamine
Vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskoduteenusel viibiv laps
Puudega isiku kaart
Puude tuvastamise taotlused
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puude tuvastamine

print

Puude taotlemine ja tuvastamine

Puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks esita meile taotlus.

Taotlust on sul võimalik:

• saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee;
• täita meie klienditeenindustes kohapeal, klienditeeninduste kontaktid ja lahtiolekuajad leiad meie kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee;
• saata posti teel aadressile Endla 8, Tallinn 15092.

Kui vajad abi taotluse täitmisel, siis meie klienditeenindajad aitavad sind. Kui sul ei ole võimalik tulla taotlust kohapeale täitma, siis saab seda teha sinu eest ka sinu pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja. Sel juhul vajame taotlusele lisaks sinu allkirjale ka sind abistanud isiku allkirja.

Võid volitada enda eest taotlust täitma ka kellegi teise nii lihtkirjaliku kui notariaalselt kinnitatud volikirjaga.

Puude tuvastamise aluseks on sinu terviseandmed. Seetõttu märgi taotlusesse oma perearsti või sind põhiliselt raviva arsti kontaktandmed. Terviseandmete saamiseks teeme päringu e-tervise infosüsteemi. Kui e-tervise infosüsteemis olevad andmed on puudulikud, küsime terviseandmeid sinu arstilt. See võib pikendada otsuse tegemise aega.
Taotluses soovime teada saada, kuidas saad hakkama oma igapäevaste toimingutega ning kas ja kui palju vajad abi, juhendamist või järelevalvet.

Meelespea taotluse täitmisel!

Sinu arvamus on oluline, seega taotlust täites:

• varu täitmiseks piisavalt aega (1–1,5 tundi või rohkem);
• täpsusta oma valitud vastuseid, välja arvatud juhul, kui probleem puudub;
• hinda oma hakkamasaamist koos abivahendiga;
• kirjelda oma seisundit ja võimekust, arvestades oma igapäevategevusi ning toimetulekut. Kui seisund on muutlik – ühel päeval tuled paremini toime, teisel halvemini – kirjelda ka seda asjaolu taotlusel.

Puude tuvastamisse kaasame ekspertarsti, kes annab hinnangu sinu tervislikule seisundile, võttes arvesse taotluse ja sinu pere- või raviarstilt saadud terviseandmeid. Puude otsuse teeme dokumentide alusel, sina ekspertarstiga kohtuma ei pea.
Tuvastatud puue kehtib teatud ajani ja korduvekspertiisi tähtaja märgime otsusele. Korduvekspertiisi tähtaeg on periood, mille jooksul tuleb sul esitada uus taotlus. See tähtaeg on sinu kehtiva puude lõppemisele eelneva kuu 5.–20. kuupäev.

Näide. Kui sinu puude otsus kehtib kuni 31.02.2017, siis sinu korduvekspertiisi tähtaeg on 05.–20.01.2017.

1. jaanuarist 2017 on korduvekspertiisi aeg määratletud teisiti – sul tuleb esitada taotlus 50 päeva jooksul enne kehtiva puudeotsuse lõpukuupäeva.

Näide. Kui sinu puude otsus kehtib kuni 31.05.2017, siis sinu korduvekspertiisi tähtaeg on 12.04.2017 kuni 31.05.2017.

 

 
all web industry