Puudega inimesele

Puue on inimese tervislikust seisundist tulenev vaegus või kõrvalekalle, mille korral on inimesel takistusi ja raskusi teistega võrdsetel alustel igapäevaelus hakkama saada ning ühiskonnaelus osaleda.

Taotle puude tuvastamist siis, kui:
• sul on terviseprobleemide tõttu raske igapäevaelus toime tulla ja ühiskonnas tegutseda;
• vajad igapäevaelus eakaaslastest rohkem juhendamist, järelevalvet ning abi.

Puuet tuvastame nii lastel, tööealistel kui ka vanaduspensioniealistel.

Erivajadustest tulenevate lisakuludega toimetulekuks maksame puuetega inimestele igakuiseid sotsiaaltoetusi. Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad. Näiteks soodustused ühistranspordis, praamisõidul, muuseumides ja teatrites. Soodustustega saab tutvuda teenusepakkujate kodulehel.