Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Töövõimereform ja töövõime hindamine
Püsiv töövõimetus
Puude tuvastamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskoduteenusel viibiv laps
Puudega isiku kaart
Puude tuvastamise taotlused
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused

print

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on toetada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset integratsiooni ja võrdseid võimalusi.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi määrame ja maksame Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale isikule.
Sotsiaaltoetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017. aastal on 25.57 eurot.

Kui sul on puude tõttu lisakulutusi, maksame sulle erivajadusest tulenevaid puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Lisakulud võivad olla seotud näiteks abivahendite või transpordi kasutamisega, hoolduse või rehabilitatsiooniga.

Kui sa ei ole koos puude taotlusega puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlust esitanud, siis toetuse saamiseks esita palun eraldi taotlus. Taotluse leiad meie kodulehelt Blanketid/sotsiaaltoetuste blanketid.

Üldjuhul ei ole korduval puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada. Erandiks on olukorrad, kus toimub üleminek ühest sihtgrupist teise, näiteks puudega laps saab tööealiseks või tööealine jõuab vanaduspensioni ikka.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused 2017. aastal

 

                         Toetuse liik

 Maksmise sagedus

 Summa  eurodes

 

 Keskmise puudega lapse toetus

 

 Kord kuus

 

69,04

 Raske ja sügava puudega lapse toetus

 Kord kuus

80,55

 Sügava puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

40,91

 Raske puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

26,85

 Keskmise puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

12,79

 

 Puudega tööealise inimese toetus

 

 Kord kuus

 

 16,62 – 53,70

 

 Töötamistoetus

3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

 

 Kuni 255,70
 (kokku)

 Puudega vanema toetus (vajalik teise vanema kirjalik nõusolek)

 Kord kuus

19,18

 Õppetoetus

 10 korda aastas

  6,39 – 25,57

 

 Täienduskoolitustoetus

3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

 

 Kuni 613,68
 (kokku)

 
all web industry