Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda?
Kas oled juba avalduse esitanud või seda esitamas?
Kui oled kuni 16-aastane
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
Missuguseid teenuseid pakutakse
Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine
Teenuse järjekorra pidamine
Vaide esitamine
Rehabilitatsiooniteenuse osutajad
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks
Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine
Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele
Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle
● Infopäev 8.12.2015
● Infopäev 11.12.2015
● Infopäevad 19.-20.aprill 2016
Sotsiaalteenuste maksumused
Riigilõivude kontonumbrid
Korduma kippuvad küsimused
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

print

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise kirjeldus ehk plaan, milles on kindlaks määratud sihtgrupp, kajastub sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, on kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud rehabiliteerivad teenused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.
Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf#

Programmi kinnitab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi: SKA).
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab SKA juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad SKA, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 15.02.2016 käskkirjaga nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“, vt Komisjoni moodustamine.

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja
rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud SKA peadirektori 9.03.2016 käskkirjaga nr 9 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni_töökord.

Programmide kinnitamiseks esitamise korra ja vormid leiate
Programmide esitamise kord ja vormid.

Programmide kinnitamise komisjoni töökorra ja 2016 komisjonide toimumise ajad leiate
Programmide kinnitamise komisjoni töökord ja 2016 komisjonide toimumise ajad.

Programmide kinnitamise komisjonide toimumise ajad 2017 leiate
2017 komisjonide toimumise ajad.

Kinnitatud programmid leiate Kinnitatud programmid.

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.
 

 
all web industry